Program Javne rasprave o nacrtu strategije upravljanja hemikalijama 2023-2026

Objavljeno: 11.12.2022. 23:00 Autor: Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma

Vrijeme trajanja javne rasprave: od 12. decembra 2022. godine do 10. januara 2023. godine

Način sprovođenja javne rasprave - Organizacija javne tribine 28. decembra 2022. godine s početkom u 10 časova, u Multimedijalnoj sali Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma.

Adresa i način dostavljanja primjedaba, predloga i sugestija: Primjedbe, predlozi i sugestije dostavljaju se Ministarstvu ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, IV Proleterske brigade br. 19, 81 000 Podgorica, u pisanom obliku putem pošte, lično ili u elektronskom obliku na e-mail adresu jelena.kovacevic@mepg.gov.me, na Obrascu broj 4: „Primjedbe, predlozi i sugestije“, koji je sastavni dio Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija.

Ime i prezime službenika u Ministarstvu zaduženog za davanje informacija o postupku javne rasprave: Jelena Kovačević, e-mail: jelena.kovacevic@mepg.gov.me, tel. 020 446 237.

Naziv organizacione jedinice ministarstva koja je odgovorna za pripremu dokumenata: Direktorat za ekologiju i klimatske promjene

Dokumenta

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?