Projekat DanubePeerChains – Interreg Dunavski transnacionalni program

Objavljeno: 07.11.2022. 08:52 Autor: Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma

Projekat DanubePeerChains implementira se u okviru Interreg  Dunavskog transnacionalnog programa i ima za cilj razvoj digitalizovanih lanaca vrijednosti za ciljne sektore.

Aktivnosti projekta DanubePeerChains usmjerene su na osnaživanje organizacija za podršku tržištu rada (LSO) i organizacija za podršku razvoja poslovanja (BSO), kako bi se u radu sa odabranim ciljnim grupama i drugim lokalnim zainteresovanim stranama (preduzetnici, zaposleni u MSP, eksperti za digitalizaciju) inicirala i podstakla izgradnja vještina i kapaciteta, u cilju razvoja visokokvalifikovanih radnih mjesta u Dunavskom regionu.

Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma je jedan od 14 projektnih partnera iz Dunavskog regiona.

U cilju dostizanja postavljenih ciljeva u okviru projekta DanubePeerChains, dobro okupljeni tim partnerskih organizacija za podršku poslovanju, centara za transfer tehnologije, centara za razvoj obrazovanja i aktera javnih politika, sproveo je niz značajnih aktivnosti:

Razvijena Metodologija izgradnje kapaciteta organizacija za podršku tržištu rada (LSO) i organizacija za podršku razvoja poslovanja (BSO).

Sprovedeno Mapiranje kompetencija u ključnim oblastima digitalizacije.

Pripremljena DanubePeerChains strategija i date preporuke za dalji razvoj, kao doprinos EUSDR / S3 strategiji.

Osmišljen Program obuke za kvalifikovanje preduzetnika, zaposlenih u MSP - Digital Transfer Toolbox.

Urađena Transnacionalna uporedna analiza tržišta rada uključujući identifikaciju kvalifikacija i vještina, kao i potražnje za istim.

Izrađen Izvještaj o transnacionalnim pilot projektima i transformativnim aktivnostima.

Sa posebnim zadovoljstvom objavljujemo da je Priručnik "DanubePeerChains Toolbox" publikovan i dostupan svim zainteresovanim stranama i široj javnosti, u kom se mogu pronaći ključna dostignuća i rezultati projekta DanubePeerChains-a.

Za detaljnije informacije možete posjetiti web stranicu - https://bit.ly/3TvUmoA .

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?