Radna grupa završila rad na izradi Strategije saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija 2022-2026

Objavljeno: 21.06.2022. 11:08 Autor: Miistarstvo javne uprave

rdana grupa StrategijaNakon niza održanih sastanaka radne grupe, održanih sastanaka fokus grupa sa preko 60 učesnika, kao i uspješno sprovedene javne rasprave i „okruglih stolova“ održanih u Beranama, Podgorici i Budvi, Radna grupa je pripremila Predlog Strategije saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija 2022-2026 i Akcionog plana 2022-2023.

Krajnji cilj Strategije je da se osigura dugoročno, strateško i kvalitetno partnerstvo između države i nevladinih orgnizacija kako u cilju kreiranja javnih politika, tako i u cilju poboljšanja javnih usluga koje se pružaju u saradnji sa nevladinim organizacijama.

Na juče održanom sastanku, Radna grupa je još jednom sagledala i diskutovala o strateškim pravcima postavljenim dokumentom i jednoglasno podržala konačan Predlog Strategije saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija 2022-2026.

Takođe, na sastanku su dogovorene i predstojeće aktivnosti prije usvajanja dokumenta na Vladu.

Osim sastanka Radne grupe, podsjećamo da je Ministarstvo javne uprave u period od 20. do 22. juna organizovalo Dane otvorenih vrata kao priliku da zainteresovana javnost dodatno obrazloži svoje predloge, sugestije i inpute koje su dali tokom javne rasprave, a sve u cilju unapređenja strateškog dokumenta, kao i pružanja dodatnih smjernice za dugoročno i kvalitetno partnerstvo između države i organizacija civilnog društva.

Strategija saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija 2022-2026, s prvim dvogodišnjim Akcionim planom za period 2022-2023, pripremljena je na potpuno inkluzivan i transparentan način i uz učešće svih zainteresovanih domaćih i međunarodnih organizacija, institucija, međunarodnih partnera i donatora.

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?