Reagovanje Ministarstva finansija na saopštenje CRNVO o finansiranju NVO projekata

Objavljeno: 27.12.2022. 12:46 Autor: Ministarstvo finansija

Povodom teksta pod nazivom „CRNVO: Prijedlogom Zakona o budžetu grubo se krši Zakon o nevladinim organizacijama“, koji je danas objavljen na Portalu CDM, radi tačne i precizne informisanosti javnosti, Ministarstvo finansija saopštava sljedeće:

Neistiniti su navodi iznijeti u pomenutom tekstu da je Prijedlogom Zakona o budžetu za 2023. godinu, iznos sredstava koji se opredjeljuje za finansiranje projekata i programa od javnog interesa koje sprovode nevladine organizacije, kao i sredstva za finansiranje projekata i programa NVO u oblasti zaštite lica sa invaliditetom,  umanjen u odnosu na procenat koji je definisan Zakonom o finansiranju NVO.

Naime,  u Prijedlogu budžeta za narednu godinu, u članu 13 stav 3, jasno i nedvosmisleno je definisano da su pomenuta sredstva planirana u skladu sa Zakonom o NVO i da će se ista preusmjeravati sa Tekuće budžetske rezerve u skladu sa Odlukom o utvrđivanju prioritetnih oblasti od javnog interesa i visine sredstava za finansiranje projekata i programa NVO.

Nadalje, u okviru obrazloženja Tekuće budžetske rezerve, takođe je jasno definisano i još jednom potvrđeno da je dio sredstava planiran za finansiranje programa i projekata NVO, shodno Zakonu o NVO, i da će se ista preusmjeravati potrošačkim jedinicama u skladu sa pomenutim propisom. Napominjemo, da su sredstva za ovu oblast na identičan način planirana godinama unazad i da Prijedlog Zakona o budžetu za 2023. godinu ne predstavlja izuzetak.

Imajući u vidu navedeno, a u cilju potpunog otklanjanja potencijalnih nedoumica, naglašavamo da je Ministarstvo finansija obezbijedilo sredstva za gore pomenute namjene u skladu sa svim važećim normativima koji uređuju ovu oblast, i da je Prijedlog Budžeta za 2023. godinu, upravo refleksija zakonom utvrđenih prava i obaveza.

Molimo da zainteresovane organizacije prije zauzimanja stava i izkazivanja izjava koje dovode u sumju postupanje po zakonu, još jednom razmotre i upoznaju se sa aktima kojim se uređuju ova pitanja i obezbijeđuje finansiranje, i eventualno se konsultuju i sa Ministarstvom finansija koje stoji na raspolaganju za svaku komunikaciju.

 

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?