Reagovanje na prilog televizije Vijesti "Lubenice i Tuzi"

Objavljeno: 09.07.2024. 07:29

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede je upoznato sa situacijom sa kojom se suočavaju proizvođači lubenice u Crnoj Gori. U cilju rješavanja problema organizovana su dva sastanka sa proizvođačima  i predstavnicima trgovinskih lanaca sa ciljem da se cjelokupne potrebe za crnogorsko tržište obezbjeđuju od domaćih proizvođača. Na sastanku je postignut dogovor i do sada nije bilo uvoza lubenice.

Ministarstvo svake, a naročito ove godine, ukazuje da plan proizvodnje treba prilagoditi potrebama tržišta. Uprkos tome, u ovoj godini imamo rapidan rast površina pod lubenicom, koji je i do tri puta veći od crnogorskih potreba. Neusklađivanje plana proizvodnje sa potrebama tržišta prouzrokovalo je značajno povećanje ponude u odnosu na potražnju. To je direktno uticalo na formiranje prodajne cijene koja je, kao takva, plod tržišta u čije mehanizme Ministarstvo nema zakonski osnov da se miješa. Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede,  Vladimir Joković je preuzeo medijatorsku ulogu i u komunikaciji sa zemljama regiona napravio prohodnost, kako bi se određene količine plasirale u ovim državama.

Reagujemo na zahtjev poljoprivrednih proizvođača koji su zatražili tržišnu intervenciju i želimo da kažemo, da Crna Gora kao potpisnica međunarodnih sporazuma i kao prva sledeća članica EU nema mogućnost da tržišno interveniše, jer bi bio ugrožen cjelokupan proces i doveden u pitanje napredak u pregovorima Crne Gore sa Evropskom Unijom.

Pozivamo poljoprivredne proizvođače da u narednim godinama organizuju poljoprivrednu proizvodnju u skladu sa potrebama tržišta kako bi izbjegli potencijalne tržišne viškove i postigli što bolju prodajnu cijenu.

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?