Rezultati sa postupka provjere sposobnosti za potrebe - Osnovnog suda u Podgorici - objavljeno dana 21.11.2023. godine

Objavljeno: 21.11.2023. 12:18

Poštovani kandidati, u daljem tekstu možete izvršiti uvid u tekst javnog oglasa objavljenog dana 25.09.2023. godine i listu za izbor kandidata za potrebe Osnovnog suda u Podgoricikoju je utvrdila Uprava za ljudske resurse.

Uprava za ljudske resurse je, Izvještaj o provjeri kandidata i Listu za izbor kandidata dostavila Osnovnom sudu u Podgorici.

Starješina državnog organa dužan je da Odluku o izboru kandidata donese i dostavi Upravi za ljudske resurse u roku od 10 dana od dana prijema liste za izbor.

Uprava za ljudske resurse će, po prijemu Odluke o izboru,  istu dostaviti svim kandidatima na adrese naznačene u prijavi.

Tekst oglasa


Lista kandidata za izbor

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?