Sandra Bulatović

državni sekretar

Sadržaj:
ObrazovanjeKarijeraUsavršavanje

Obrazovanje

mr Sandra Bulatović diplomirala je na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore 2009. godine.

Karijera

Po diplomiranju, do decembra 2011. godine radila je kao pripravnik u advokatskoj kancelariji „Strugar – Vukićević“ u Podgorici.

Nakon završenih magistarskih studija na Fakultetu pravnih nauka u Podgorici 2012. godine, te nakon položenog pravosudnog ispita 2013. godine, od marta 2013. do decembra 2020. godine samostalno je obavljala advokatsku praksu.

Usavršavanje

Pohađala je veći broj specijalističkih obuka, treninga i seminara iz oblasti ustavnog, građanskog i krivičnog prava, kao i iz oblasti ljudskih prava.

Kontakt

Sandra Bulatović

državni sekretar
Adresa:
Jovana Tomaševića 29
Telefon:
+382 20 224 627
Fax:
+382 20 224 369