Saopštenje

Objavljeno: 13.09.2021. 08:48

Crnu Goru je tokom jula i avgusta zahvatilo nekoliko toplotnih talasa koji su uslovili pojačanu požarnu opasnost i nastanak požara na otvorenom prostoru i u šumama. Područja koja su najviše bila ugrožena su teritorije Glavnog grada Podgorice, Prijestonice Cetinje i opština Nikšić, Pljevlja, Bar, Žabljak itd.

Aktivnosti Direktorata za zaštitu i spašavanje

Pored svakodnevnog angažovanja značajnih resursa opštinskih službi zaštite i spašavanja, Uprave za šume, JP Nacionalni parkovi CG i dr, ogroman doprinos u gašenju požara ostvaren je i angažovanjem resursa Direktorata za zaštitu i spašavanje/Avio-helikopterske jedinice MUP-a  i Vojske Crne Gore.

U periodu od 21.7. do 24.8.2021.godine, Direkcija Avio-helikopterska jedinica MUP-a je preko Operativno komunikacionog centra 112 primila ukupno 73 zahtjeva od opštinskih službi zaštite i spašavanja za gašenje požara iz vazduha na preko 119 lokacija. Postupljeno je po 62 zahtjeva, tako da je gašenje požara iz vazduha vršeno svim raspoloživim sredstvima na 101 lokaciji širom Crne Gore.

U akcijama gašenja iz vazduha korišćeno je ukupno 6 vazduhoplova koji su bili na raspolaganju i to:

  • jedan protiv-požarni avion MUP-a za gašenje iz vazduha;
  • jedan helikopter MUP-a za transport vatrogasaca, izviđanje, navođenje aviona i helikoptera za gašenje i procjene rizika na požarištima, i logistiku;
  • jedan laki helikopter Vojske Crne Gore za izviđanje i logistiku;
  • tri helikoptera Vojske Crne Gore za gašenje požara iz vazduha.

Avion Direktorata za zaštitu i spašavanje MUP-a gasio je požare na 83 lokacije, imao 356 letova, 112:05 časova letenja,  izvršeno je 319 naleta-punjenja, a odbacio je blizu milion litara vode.

Helikopter Direktorata za zaštitu i spašavanje MUP-a je u svrhu gašenja požara primio  24 zahtjeva, od kojih je odgovoreno na 20 zahtjeva, pet puta je izvršen transport vatrogasaca na tri različite lokacije (25 vatrogasaca ukupno), te je u kontinuitetu vršeno izviđanje u skoro svim opštinama u našoj državi.

Pored ovih zadataka, izvršeni su i zadaci vezani za:

  • traganje i spašavanje u planinama – pet puta;
  • transport bolesnika – dva puta;
  • potrebe Uprave policije – šest puta;
  • hitnu medicinsku pomoć i transport –jedna situacija;
  • ostalo (školovanja i obuka) – četiri puta.

Ukupan broj zadataka je 38, sa 68:29 časova letenja, odnosno 192 leta.

Helikopteri Vojske Crne Gore (tri helikoptera zajedno) su primili ukupno 34 zahtjeva od Direktorata za zaštitu i spašavanje, gašenje vršili na 19 lokacija u šest opština u Crnoj Gori, imali 43 leta, 189:50 časova letenja, izvršili oko 1200 naleta-punjenja i odbacili oko 1,08 miliona litara vode.

Takođe, jedan od ovih helikoptera je u periodu od 11. do 18. avgusta 2021. godine bio angažovan na pružanju međunarodne pomoći u Sjevernoj Makedoniji gdje je imao 23 leta, odnosno 20:05 časova letjenja.

Laki helikopter Vojske Crne Gore je izviđao požare i navodio druge vazduhoplove. Ukupno je imao 13 letova, odnosno 8:45 časova letenja.

Akcija spašavanja

Veoma bitnu ulogu u sistemu zaštite i spašavanja ima i Operativno komunikacioni centar 112 Direktorata za zaštitu i spašavanje MUP-a, koji je u periodu od 1.7 – 30.8.2021. godine primio 48.994 poziva od kojih je bilo 452 prijave požara, koje su rezultirale angažovanjem službi zaštite i spašavanja i po potrebi Avio-helikopterske jedinice MUP-a i Vojske Crne Gore.

U navedenom periodu je na osnovu zahtjeva službi zaštite i spašavanja 34 puta angažovana helikopterska jedinica Vojske Crne Gore i 53 puta vazduhoplovi Direkcije-Avio helikopterske jedinice MUP-a koji su izviđali teren i gasili požare u Podgorici, Žabljaku, Nikšiću, Pljevljima, Kotoru, Baru, Cetinju, Danilovgradu i Petnjici.

U istom periodu OKC112 je angažovao Direkciju-Avio helikoptersku jedinicu MUP-a pet puta u akcijama spašavanja na planinama i jednom za transport teško povrijeđenog lica iz opšte bolnice Pljevlja u Klinički centar Crne Gore.

Takođe, u navedenom periodu OKC112 je imao 21 akciju spašavanja na planini, u kojima je spašeno 39 osoba (23 stranih i 16 crnogorskih državljana), dok preminulih lica nije bilo.

Osim navedenog, izdvajamo još neke bitne slučajeve koje je nakon prijema poziva na hitni broj 112, vodio OKC112, a to su:

akcija spašavanja dvoje državljana Letonije na moru;

13 slučaja izuzimanja neeksplodiranih ubojnih sredstava;

36 slučaja nasilja u porodičnoj zajednici;

245 slučaja remećenja javnog reda i mira;

81 slučaj razbojništva;

463 slučaja saobraćajnih nezgoda sa i bez povrijeđenih;

869 slučaja angažovanja hitne medicinske pomoći;

5 slučaja odrona na putu;

6 slučaja pokušaja ubistva;

10 slučaja nestanka lica;

26 slučaja nanošenja tjelesnih povreda.

Bitno je naglasiti i to da su na osnovu Uredbe o sadržini Plana mjera za obezbjeđenje integriteta javnih komunikacionih mreža i korišćenje elektronskih komunikacionih usluga u vanrednim situacijama svi TV operatori i operatori mobilne telefonije na teritoriji Crne Gore poslali poruku upozorenja korisnicima njihovih usluga da se ne pali vatra na otvorenom i ne koriste pirotehnička sredstva, kao i poruku o 112 MNE aplikaciji sa linkom za njeno skidanje na Play Store-u.

Dakle, tokom požarne sezone 2021. godine sprovedene su mnogobrojne aktivnosti u preventivnom i operativnom smislu koje su koordinirane od strane Direktorata za zaštitu i spašavanje i koje su doprinijele činjenici da nijesmo imali nijednu žrtvu, nijesmo imali značajniju štetu na objektima, niti je došlo do požara u šumama velike ekonomske vrijednosti.

Tagovi

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?