Saopštenje o kadrovskim pitanjima sa 39. sjednice Vlade Crne Gore

Objavljeno: 04.07.2024. 10:51 Autor: Služba za odnose s javnošću Vlade Crne Gore
Ovaj članak sadrži listu dokumenata

Vlada je, na danas održanoj 39. sjednici kojom je predsjedavao predsjednik Vlade mr Milojko Spajić, razmotrila više kadrovskih pitanja. U tom kontekstu, Vlada je:

  1. donijela Rješenje o razrješenju člana Pregovaračkog tima za vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji, zaduženog za klaster 2 – Unutrašnje tržište Gorana Jovetića,
  2. donijela Rješenje o određivanju mr Ivone Savićević za članicu Pregovaračkog tima za vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji, zadužene za klaster 2 – Unutrašnje tržište,
  3. odredila Jovana Šćekića za punomoćnika - predstavnika državnog kapitala, na ponovljenoj redovnoj Skupštini akcionara „Montecargo“ AD – Podgorica,
  4. donijela Rješenje o određivanju dr Marije Sarap za vršiteljku dužnosti generalne direktorice Direktorata za razvoj kreativnih industrija u Ministarstvu kulture i medija,
  5. donijela Rješenje o određivanju Andrije Ražnatovića za vršioca dužnosti sekretara Ministarstva saobraćaja i pomorstva,
  6. donijela Rješenje o određivanju Miroslava Mašića za vršioca dužnosti generalnog direktora Direktorata za državne puteve u Ministarstvu saobraćaja i pomorstva,
  7. donijela Rješenje o određivanju Nikole Veljovića za vršioca dužnosti generalnog direktora Direktorata za kapitalne projekte i međunarodnu saradnju u Ministarstvu saobraćaja i pomorstva,
  8. usvojila Informaciju o postupanju Vlade Crne Gore po presudi Upravnog suda Crne Gore U. broj 3132/24, od 4. 6. 2024. godine. Postupajući po Presudi, Vlada je konstatovala da Zoran Brđanin, počev od 4. jula 2024. godine, nastavlja mandat direktora Uprave policije i
  9. donijela Rješenje o prestanku vršenja dužnosti v. d. direktora Uprave policije Aleksandra Radovića.
39. sjednica Vlade Crne Gore - kadrovi

39. sjednica Vlade Crne Gore

I MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI RASPRAVE
1.Usmena informacija o realizaciji aktivnosti iz procesa pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji Zaključci
2.Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sanaciji kreditnih institucija s Izvještajem sa javne rasprave Materijal Zaključci
3.Predlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o stečaju i likvidaciji banaka s Izvještajem sa javne rasprave Materijal Zaključci
4.Predlog uredbe o izmjeni Uredbe o uspostavljanju unutrašnje revizije u javnom sektoru Materijal
5.Predlog odluke o utvrđivanju javnog interesa za realizaciju Glavnog projekta hitnih intervencija izmještanja rijeke Ćehotine preko unutrašnjeg odlagališta PK Potrlica Rudnika uglja AD Pljevlja Materijal Zaključci
6.Predlog odluke o dopuni Odluke o određivanju luka prema namjeni Materijal Zaključci
7.Izvještaj o stanju uređenja prostora u 2023. godini Materijal Zaključci
8.Predlog programa podsticajnih mjera u oblasti turizma za 2024. godinu Materijal Zaključci
9.Predlog akcionog plana za sprovođenje Nacionalnog programa zaštite potrošača 2022-2024, za 2024. godinu sa Izvještajem o realizaciji Akcionog plana za sprovođenje Nacionalnog programa zaštite potrošača 2022 - 2024, za 2023. godinu Materijal Zaključci
10.Kadrovska pitanja Zaključci
10.1Predlog za razrješenje člana Pregovaračkog tima za vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji, zaduženog za klaster 2 – Unutrašnje tržište Materijal
10.2Predlog za određivanje članice Pregovaračkog tima za vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji, zadužene za klaster 2 – Unutrašnje tržište Materijal
10.3Predlog za određivanje punomoćnika – predstavnika državnog kapitala na ponovljenoj redovnoj Skupštini akcionara „Montecargo" AD Podgorica Materijal
10.4Predlog za određivanje vršiteljke dužnosti generalne direktorice Direktorata za razvoj kreativnih industrija u Ministarstvu kulture i medija Materijal
10.5Predlog za određivanje vršioca dužnosti sekretara Ministarstva saobraćaja i pomorstva Materijal
10.6Predlog za određivanje vršioca dužnosti generalnog direktora Direktorata za državne puteve u Ministarstvu saobraćaja i pomorstva Materijal
10.7Predlog za određivanje vršiteljke dužnosti generalne direktorice Direktorata za pomorstvo u Ministarstvu saobraćaja i pomorstva - ODGOĐENO Zaključci
10.8Predlog za određivanje vršioca dužnosti generalnog direktora Direktorata za kapitalne projekte i međunarodnu saradnju u Ministarstvu saobraćaja i pomorstva Materijal
10.9Informacija o postupanju Vlade Crne Gore po presudi Upravnog suda Crne Gore U. broj 3132/24, od 4. 6. 2024. godine Materijal Zaključci
10.10Predlog za prestanak vršenja dužnosti v.d. direktora Uprave policije Materijal
II MATERIJALI KOJI SE VLADI DOSTAVLJAJU S PREDLOGOM DA SE O NJIMA NE RASPRAVLJA
11.Predlog odluke o prenosu prava raspolaganja na nepokretnosti Opštini Kotor radi ostvarenja javnog interesa - izgradnje saobraćajnice C Materijal Zaključci
12.Predlog akcionog plana za 2024. i 2025. godinu Strategije za digitalizaciju obrazovnog sistema 2022-2027. Materijal Zaključci
13.INTERNO
14.INTERNO
15.INTERNO
16.INTERNO
17.Informacija o potpisivanju Tehničkog aranžmana između Ministarstva odbrane Crne Gore i ministra odbrane Republike Francuske o nabavci dva patrolna broda od strane Crne Gore s Predlogom tehničkog aranžmana Materijal Zaključci
18.Informacija o pristupanju Crne Gore Sporazumu o primjeni člana 65 Konvencije o priznavanju evropskih patenata Materijal Zaključci
19.Informacija o zaključivanju Memoranduma o razumijevanju o bilateralnoj saradnji između Ministarstva ekonomskog razvoja Crne Gore i Zavoda za intelektualnu svojinu Evropske unije (EUIPO) s Predlogom memoranduma o razumijevanju Materijal Zaključci
20.Informacija o zaključenju Ugovora o garanciji za kreditni aranžman između Crnogorskog elektroprenosnog sistema AD (CGES) i Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD), za potrebe finansiranja projekta izgradnje 400/110 KV TS Brezna, u iznosu od 28 miliona eura s Predlogom ugovora o kreditu i Predlogom ugovora o garanciji Materijal Zaključci
21.Informacija o prihvatanju Klauzule o dugovanju otpornom na klimatske promjene (CRDC) i zaključivanju Izmjena i dopuna ugovora o kreditu sa Svjetskom bankom (IBRD-Međunarodnom bankom za obnovu i razvoj) koji su prihvatljivi za primjenu CRDC klauzule Materijal Zaključci
22.Informacija o pripremljenom dokumentu Predlog programa mjera za ostvarivanje ili održavanje dobrog stanja morske sredine Crne Gore s Predlogom programa mjera Materijal Zaključci
23.Informacija o izmjeni „Procedura realizacije‟ Javnog poziva za dodjelu sredstava podrške za nabavku košnica, djelova košnica, pčelarskog pribora i opreme i električne ograde (čobanica) za 2024. godinu, koji se odnosi na terensku kontrolu za nabavku pčelarske opreme Materijal Zaključci
24.Informacija u vezi izvršenja odluke Ustavnog suda Crne Gore u predmetu U-III br. 1590/19 od 24.10.2023. godine Materijal Zaključci
25.Informacija o neutrošenim sredstvima u Kapitalnom budžetu Uprave za saobraćaj za 2024. godinu sa predlogom za preusmjeravanje na druge kapitalne projekte Materijal Zaključci
26.Informacija o Sporazumu o učešću Crne Gore u Programu Unije Građani, jednakost, prava i vrijednosti – CERV 2021 – 2027. s Predlogom sporazuma Materijal Zaključci
27.Informacija o prodaji dotrajalih putničkih i terenskih motornih vozila za potrebe Ministarstva odbrane i Vojske Crne Gore preduzeću „Deponija“ d.o.o. Podgorica Materijal Zaključci
28.Izvještaj o implementaciji Akcionog plana za sprovođenje Strategije reforme javne uprave 2022-2026, za 2023. godinu Materijal Zaključci
29.Izvještaj o finansijskoj podršci reformi javne uprave za 2023. godinu Materijal Zaključci
30.Izvještaj o realizaciji Akcionog plana za 2023. godinu za sprovođenje Programa razvoja ruralnog turizma Crne Gore 2023-2025. godine i Predlog revidiranog Akcionog plana za 2024 - 2025. za sprovođenje Programa razvoja ruralnog turizma Crne Gore za 2023 – 2025. Materijal Zaključci
31.Završni izvještaj o realizaciji Programa razvoja zdravstvenog turizma Crne Gore sa Akcionim planom 2021-2023. godine Materijal Zaključci
32.Izvještaj o radu Investiciono-razvojnog fonda Crne Gore A.D. za 2023. godinu sa finansijskim iskazima, Izvještaj o stanju unutrašnjih kontrola i Izvještaj nezavisnog revizora za 2023. godinu i predlozi odluka - https://media.gov.me/files/gov/2024/07/04/1720101387-32-39-04-07-2024.pdf Zaključci
33.Predlog pravilnika o izmjenama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Uprave za igre na sreću Materijal Zaključci
34.Predlog platforme za učešće delegacije Crne Gore na sastanku šefova država i vlada NATO članica u Vašingtonu, Sjedinjene Američke Države, 9-11. jul 2024. godine Materijal Zaključci
35.Predlog platforme o učešću ministra energetike i rudarstva prof. dr Saše Mujovića na sastanku Ministarskog savjeta Energetske zajednice, koji će se održati 2. i 3. jula 2024. godine, u Banja Luci, Bosna i Hercegovina Materijal Zaključci
36.Predlog platforme o učešću delegacije Ministarstva finansija na ovogodišnjem sastanku članica Belgijsko-holandske konstituence Međunarodnog monetarnog fonda i Svjetske banke, koji će biti održan u periodu od 10. do 12. jula 2024. godine, u Kišinjevu, Republika Moldavija Materijal Zaključci
37.Predlog za preusmjeravanje sredstava s potrošačke jedinice Ministarstvo ekonomskog razvoja na potrošačku jedinicu Ministarstvo vanjskih poslova Materijal Zaključci
38.Predlog za preusmjeravanje sredstava s potrošačke jedinice Ministarstvo turizma, ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera na potrošačku jedinicu Agencija za zaštitu životne sredine Materijal Zaključci
III MATERIJALI KOJI SE VLADI DOSTAVLJAJU RADI DAVANJA MIŠLJENJA ILI SAGLASNOSTI
39.Predlog mišljenja na amandmane na Predlog zakona o Fondu stan za sve (predlagači poslanici: Ana Novaković Đurović, dr Dritan Abazović, Filip Adžić i Miloš Konatar) Materijal Zaključci
40.Predlog mišljenja na Inicijativu za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti člana 449a Zakona o parničnom postupku („Službeni list RCG“, br. 22/04, 28/05 i 76/06 i „Službeni list CG“, br. 48/15, 51/17, 75/17, 62/18, 34/19 I 76/20), koju su podnijeli Slobodanka Miletić i mr Radoje Kandić, advokati iz Nikšića Materijal Zaključci
41.Predlog mišljenja na Inicijativu za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti odredbe člana 5 stav 3 Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju („Službeni list CG“, br. 125/23), koju je podnio Milan Gajović, iz Podgorice Materijal Zaključci
42.Predlog odluke o izmjenama Odluke o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta Opštine Herceg Novi Materijal Zaključci
43.Predlog za davanje saglasnosti na zakup prostora u objektu Naučno - tehnološkog parka Crne Gore, Podgorica Materijal Zaključci
44.Predlog za davanje saglasnosti JU Osnovna škola „Olga Golović“, Nikšić za davanje u zakup nepokretnosti upisanih u listu nepokretnosti broj 773 KO Nikšić, opština Nikšić u svojini Crne Gore Materijal Zaključci
45.Predlog za davanje saglasnosti JU Resursni centar za djecu i mlade „Podgorica“, Podgorica za produženje Ugovora o zakupu nepokretnosti upisanih u listu nepokretnosti broj 1133 KO Podgorica III, opština Podgorica u svojini Crne Gore Materijal Zaključci
46.Pitanja i predlozi
46.1Predlog odluke o izmjeni Odluke o utvrđivanju osnovne i doplatne liste ljekova Materijal Zaključci
46.2Informacija o potrebi davanja saglasnosti za uklanjanje objekta Materijal Zaključci
46.3Informacija o šteti na lučkom području “Luka Bar” AD usljed elementarne nepogode Materijal Zaključci
46.4Izvještaj o učešću potpredsjednika Vlade za politički sistem, pravosuđe i antikorupciju mr Moma Koprivice na 21. Međunarodnoj antikorupcijskoj konferenciji (IACC) u Viljnusu, Republika Litvanija, 19. juna 2024. godine Materijal Zaključci
IV Na uvid
47.1Izvještaj o učešću predsjednika Vlade Milojka Spajića na Konferenciji o oporavku Ukrajine i godišnjem prijemu Istočnog odbora njemačke privrede, 10-14. jun 2024. godine, Berlin, Savezna Republika Njemačka Materijal
42.Izvještaj o učešću ministra ljudskih i manjinskih prava Fatmira Gjeke na ceremoniji obilježavanja 25. godišnjice od oslobađanja Republike Kosovo, Priština, Republika Kosovo Materijal
47.3Izvještaj o učešću delegacije Vlade Crne Gore, predvođene ministrima saobraćaja i pomorstva i finansija, Filipom Radulovićem i Novicom Vukovićem, na Međunarodnom forumu za infrastrukturna ulaganja koji je održan u periodu od 19.6.2024. godine do 21.6.2024. godine, Makao, Narodna Republika Kina Materijal
47.4Izvještaj o učešću ministra vanjskih poslova dr Filipa Ivanovića na sastancima ministara vanjskih poslova Strategije EU za Dunavski region i Grupe prijatelja Zapadnog Balkana, Beč, 20-21. jun 2024. godine Materijal
Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?