Saopštenje o odluci Vlade Crne Gore donijetoj na telefonskoj sjednici održanoj 1. jula 2024. godine

Objavljeno: 02.07.2024. 06:10 Autor: Služba za odnose s javnošću Vlade Crne Gore
Ovaj članak sadrži listu dokumenata

Vlada je 1. jula 2024. godine na telefonskoj sjednici, na osnovu pribavljenih saglasnosti većine članova, usvojila dopunu Zaključka Vlade Crne Gore, broj: 08-010/24-3636/2, od 28. juna 2024. godine, sa sjednice od 28. juna 2024. godine.

1. jul 2024. godine

Materijal o kojem je Vlada odlučivala na telefonskoj sjednici
1.Predlog za dopunu Zaključka Vlade Crne Gore, broj: 08-010/24-3636/2, od 28. juna 2024. godine, sa sjednice od 28. juna 2024. godine Materijal Zaključci
Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?