Saopštenje o odluci Vlade Crne Gore donijetoj na telefonskoj sjednici održanoj 30. decembra 2022. godine

Objavljeno: 31.12.2022. 04:00 Autor: Služba za odnose s javnošću Vlade Crne Gore
Ovaj članak sadrži listu dokumenata

Vlada je 30. decembra 2022. godine na telefonskoj sjednici, na osnovu pribavljenih saglasnosti većine članova, usvojila Informaciju o realizaciji Ugovora o korišćenju morskog dobra broj 0210-1186/10 od 20.12.2008. godine koji se odnosi na lokalitet nekadašnjeg Hotela "Jadran" u Ulcinju.

30. decembar 2022. godine

Materijal o kojem je Vlada odlučivala na telefonskoj sjednici
1.Informacija o realizaciji Ugovora o korišćenju morskog dobra broj 0210-1186/10 od 20.12.2008. godine koji se odnosi na lokalitet nekadašnjeg Hotela "Jadran" u Ulcinju Materijal Zaključci
Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?