Saopštenje o odlukama Vlade Crne Gore donijetim bez održavanja sjednice 1, 5. i 7. aprila 2022. godine

Objavljeno: 08.04.2022. 19:00 Autor: Služba za odnose s javnošću Vlade Crne Gore
Ovaj članak sadrži listu dokumenata

Vlada Crne Gore je na sjednici održanoj 8. aprila 2022. godine usvojila Zapisnik o odlukama donijetim na osnovu člana 10 Uredbe o Vladi Crne Gore, bez održavanja sjednice, 1, 5. i 7. aprila 2022. godine.

Vlada je 1. aprila usvojila Informaciju o predlogu izdavanja knjižnog odobrenja od strane Elektroprivrede Crne Gore AD Nikšić na ispostavljene fakture za pokriće finansijskih gubitaka nastalih, usled ekstremnih poremećaja na tržištu, u poslovanju Crnogorskog elektrodistributivnog sistema DOO u periodu april 2021–2022.

5. aprila Vlada je utvrdila Platformu za učešće predsjednika Vlade prof. dr Zdravka Krivokapića na VII Ekonomskom forumu u Delfima koji se održava u periodu od 6. do 9. aprila 2022. godine.

Vlada je 7. aprila donijela Odluku o izmjenama Odluke o preduzimanju privremenih mjera usljed pojave epidemije zarazne bolesti COVID-19 od većeg epidemiološkog značaja.

Odluke bez održavanja sjednica

Na osnovu člana 10 Uredbe o Vladi Crne Gore:
-Vlada može, na predlog predsjednika Vlade, u hitnim i drugim opravdanim slučajevima, bez održavanja sjednice odlučiti o pojedinim pitanjima, na osnovu pribavljenih saglasnosti većine članova.
Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?