Saopštenje o odlukama Vlade Crne Gore donijetim bez održavanja sjednice 17, 22. i 23. juna 2021. godine

Objavljeno: 24.06.2021. 20:00 Autor: Služba za odnose s javnošću Vlade Crne Gore
Ovaj članak sadrži listu dokumenata

Vlada Crne Gore je na sjednici održanoj 24. juna 2021. godine usvojila zapisnike o odlukama donijetim, na osnovu člana 10 Uredbe o Vladi Crne Gore, bez održavanja sjednice 17, 22. i 23. juna 2021. godine.

Vlada je 17. juna odlučila o Izvještaju o realizovanim aktivnostima Radne grupe za predlaganje načina postupanja sa 10.500 t pšenice od 3. juna 2021. godine s predlogom izmjene Zaključka Vlade Crne Gore broj 04-2524/2 od 27. maja 2021. godine.

Vlada je 22. juna donijela Rješenje o razrješenju dužnosti državnog sekretara u Ministarstvu pravde, ljudskih i manjinskih prava.

Vlada je 23. juna odlučila o Predlogu za davanje ovlašćenja za potpisivanje akata i raspolaganje budžetskim sredstvima Sekretarijata za zakonodavstvo.

Odluke bez održavanja sjednica

Na osnovu člana 10 Uredbe o Vladi Crne Gore:
-Vlada može, na predlog predsjednika Vlade, u hitnim i drugim opravdanim slučajevima, bez održavanja sjednice odlučiti o pojedinim pitanjima, na osnovu pribavljenih saglasnosti većine članova.
-Odluka se verifikuje na prvoj narednoj sjednici Vlade.
Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?