Saopštenje o odlukama Vlade Crne Gore donijetim bez održavanja sjednice 18, 19, 23. i 24. novembra 2021. godine

Objavljeno: 26.11.2021. 16:00 Autor: Služba za odnose s javnošću Vlade Crne Gore
Ovaj članak sadrži listu dokumenata

Vlada Crne Gore je na sjednici održanoj 26. novembra 2021. godine usvojila Zapisnik o odlukama donijetim, na osnovu člana 10 Uredbe o Vladi Crne Gore, bez održavanja 18, 19, 23. i 24. novembra 2021. godine.

Vlada je 18. novembra usvojila Informaciju o preusmjeravanju sredstava.

19. novembra Vlada je odlučila o Predlogu za izmjenu Zaključka Vlade Crne Gore, broj: 04-5090/2, od 28. oktobra 2021. godine.

Vlada je 23. novembra utvrdila Platformu o radnoj posjeti ministra finansija i socijalnog staranja, mr Milojka Spajića, Velikom Vojvodstvu Luksemburg, u periodu 23-24. novembra 2021. godine.

24. novembra Vlada je odlučila o Predlogu za izmjenu Zaključka Vlade Crne Gore broj: 04-4865/2 od 8. oktobra 2021. godine. U okviru kadrovskih pitanja Vlada je donije rješenja o razrješenju dužnosti izvršnog direktora „Monte put“ d. o. o. Podgorica i imenovanju izvršnog direktora istog preduzeća.

Odluke bez održavanja sjednica

Na osnovu člana 10 Uredbe o Vladi Crne Gore:
-Vlada može, na predlog predsjednika Vlade, u hitnim i drugim opravdanim slučajevima, bez održavanja sjednice odlučiti o pojedinim pitanjima, na osnovu pribavljenih saglasnosti većine članova.
Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?