Saopštenje o odlukama Vlade Crne Gore donijetim na telefonskoj sjednici održanoj 2. marta 2023. godine

Objavljeno: 02.03.2023. 14:11 Autor: Služba za odnose s javnošću Vlade Crne Gore
Ovaj članak sadrži listu dokumenata

Umjesto redovne sjednice, Vlada je danas, 2. marta 2023. godine, na telefonskoj sjednici, na osnovu pribavljenih saglasnosti većine članova, odlučila o predlozima za izmjene zaključaka u vezi sa Agrobudžetom i korišćenjem dijela sredstava budžetske rezerve za 2023. godinu.

Vlada je usvojila Predlog za izmjenu zaključka Vlade Crne Gore broj: 07-307/23-867/2 od 24. februara 2023. godine kojim je izvršena korekcija tehničke greške nastale prilikom izrade Agrobudžeta.

Usvojen je i Predlog za izmjenu zaključka Vlade Crne Gore br: 07-011/23-635/2 od 10. februara 2023. godine kojim se odobrava korišćenje dijela sredstava budžetske rezerve za 2023. godinu.

2. mart 2023. godine

Materijal o kojem je Vlada odlučivala na telefonskoj sjednici
1.Predlog za izmjenu zaključka Vlade Crne Gore broj : 07-307/23-867/2 od 24. februara 2023. godine Materijal Zaključci
2.Predlog za izmjenu zaključka Vlade Crne Gore br. 07-011/23-635/2 od 10. februara 2023.godine Materijal Zaključci
Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?