Saopštenje o odlukama Vlade Crne Gore donijetim na telefonskoj sjednici održanoj 26. decembra 2022. godine

Objavljeno: 26.12.2022. 17:15 Autor: Služba za odnose s javnošću Vlade Crne Gore
Ovaj članak sadrži listu dokumenata

Vlada je 26. decembra 2022. godine na telefonskoj sjednici, na osnovu pribavljenih saglasnosti većine članova, prihvatila Predlog za izmjenu Zaključka Vlade Crne Gore br. 04-679/2 od 24. februara 2022. godine.

Vlada je razmotrila Predlog mišljenja na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata i Predlog mišljenja na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o industrijskim emisijama.

U okviru kadrovskih pitanja, Vlada je donijela Rješenje o imenovanju Željka Drinčića za predsjednika, Dragana Đukića za zamjenika predsjednika i Anu Pivljanin, Dražena Stevovića i Draška Malbaškog za članove Komisije za tržište kapitala Crne Gore.

26. decembar 2022. godine

Materijal o kojem je Vlada odlučivala na telefonskoj sjednici
1.Predlog za izmjenu Zaključka Vlade Crne Gore br. 04-679/2 od 24. februara 2022. godine Materijal Zaključci
2.Predlog mišljenja na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata Materijal Zaključci
3.Predlog mišljenja na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o industrijskim emisijama Materijal Zaključci
4.Prijedlog za imenovanje predsjednika, zamjenika predsjednika i članova Komisije za tržište kapitala Materijal Zaključci
Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?