Saopštenje o odlukama Vlade donijetim bez održavanja sjednice 12. aprila 2021. godine

Objavljeno: 16.04.2021. 11:30 Autor: Služba za odnose s javnošću Vlade Crne Gore
Ovaj članak sadrži listu dokumenata

Vlada Crne Gore je na sjednici održanoj 15. aprila 2021. godine usvojila zapisnike o odlukama donijetim, na osnovu člana 10 Uredbe o Vladi Crne Gore, bez održavanja sjednice 12. aprila 2021. godine.

Na predlog Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava Vlada je 12. aprila donijela rješenje o određivanju vršiteljke dužnosti sekretarke Ministarstva, do postavljenja sekretara ovog Ministarstva u skladu sa zakonom, a najduže do šest mjeseci.

Takođe, na predlog Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava donijeta su rješenja o određivanju v. d. generalnih direktora/ica Direktorata za međunarodnu saradnju, Direktorata za izvršenje krivičnih sankcija, Direktorata za zaštitu i jednakost lica sa invaliditetom, Direktorata za pravosuđe i Direktorata za krivično i građansko zakonodavstvo, do postavljenja generalnih direktora/ica ovog Ministarstva u skladu sa zakonom, a najduže do šest mjeseci.

Odluke bez održavanja sjednica

Na osnovu člana 10 Uredbe o Vladi Crne Gore:
-Vlada može, na predlog predsjednika Vlade, u hitnim i drugim opravdanim slučajevima, bez održavanja sjednice odlučiti o pojedinim pitanjima, na osnovu pribavljenih saglasnosti većine članova.
-Odluka se verifikuje na prvoj narednoj sjednici Vlade.
Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?