Saopštenje povodom obilježavanja Svjetskog dana sjećanja na žrtve saobraćajnih nezgoda

Objavljeno: 21.11.2021. 17:58 Autor: Uprava policije

Svjetski dan sjećanja na žrtve saobraćajnih nezgoda posvećen je sjećanju društva u cjelini na sve poginule i povrijeđene u saobraćaju širom svijeta i izražavanju saosjećanja sa porodicama žrtava.

Ujedinjene nacije su 2005. godine usvojile Rezoluciju kojom pozivaju na obilježavanje ovog dana u trećoj nedjelji novembra, te stoga korstimo priliku da i danas podsjetimo na ovaj važan dan.

Svakog dana u svijetu, od posledica saobraćajnih nezgoda, umire više od 3.500 učesnika u saobraćaju, a više od 50.000 ih bude povrijeđeno. Od ukupnog broja smrtno stradalih lica, 48% je starosti između 15 i 44 godine. Gotovo polovina smrtno stradalih pripada rizičnim, odnosno ranjivim grupama učesnika u saobraćaju, a to su motociklisti, pješaci, djeca, starije osobe i biciklisti.

U posljednjih deset godina, u saobraćajnim nezgodama u Crnoj Gori, prosječno godišnje pogine više od 50 osoba, dok više od 6.500 lica bude povrijeđeno.

Samo za 10 mjeseci 2021. godine u Crnoj Gori u saobraćaju su smrtno stradale 45 osobe.

Nepropisna i neprilagođena brzina kretanja vozila u saobraćaju, i dalje je jedan od najčešćih uzroka saobraćajnih nezgoda. Istraživanja i analize saobraćajnih nezgoda pokazuju, da je kod 1/3 svih saobraćajnih nezgoda i kod više od 50% nezgoda sa smrtnih ishodom, neprilagođena i velika brzina, glavni uzrok nastanka saobraćajne nezgode (OECD/ ECMIT, 2006 ).

Cilj ovog podsećanja je i da se još jednom skrene pažnja javnosti i svim učesnicima u saobraćaju na posljedice saobraćajnih nezgoda i traume koje izazivaju iste, kako kod povrijeđenih osoba, njihovih porodica, kao i porodica čiji su najbliži stradali u istima, odnosno društvu u cjelini.

Pored navedenog, stalni zadatak Uprave policije je, da u okviru svojih nadležnosti, dalje unapređenje stanja u ovoj oblasti, sa posebnim akcentom na poštivanje brzine od strane vozača, u užim gradskim jezgrima.

Koristimo priliku da još jednom apelujemo na sve učesnike u saobraćaju, da svojim odgovornim ponašanjem, prevenstveno poštujući saobraćajne propise, doprinesu svojoj, bezbjednosti svojih saputnika i ostalih učesnika u saobraćaju.

Službenici Uprave policije, će i kao i do sada, prvenstveno proaktivnim djelovanjem, ali i represivnih mjera i aktivnosti, u skladu sa zakonom i ovlašćenjima, nastojati da kroz partnerski odnos sa građanima, NVO, drugim organizacijama i instirucijama, utiču na podizanje svijesti o opasnostima i rizicima neodgovornog ponašanja u saobraćaju i na taj način, zajednički doprinesemo samnjenju broja saobraćajnih nezgoda sa najtežim posljedicama.

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?