Saopštenje za javnost – Anti doping

Objavljeno: 01.10.2021. 08:54 Autor: Uprava za spot i mlade

Koristim priliku da obavijestim sportsku i ukupnu javnost u Crnoj Gori, da sam upravo dobio informaciju da su izmjene i dopune Zakona o sportu, na kojim sam radio u saradnju sa Ministarstvom prosvjete, nauke, kulture i sporta, pozitivno ocijenjeni i prihvaćeni od strane Svjetske antidoping agencije.

Naime, kako se rad na pravnom-političkom uređenju oblasti antidopinga i usaglašavanju sa međunarodno obavezujućim standardima, odvijao svakodnevno, nijesam se želio oglašavati na nestručne i nesuvisle komentare. Takođe, bilo je više pokušaja opstrukcije sa ciljem da se onemogući da zajedno sa Ministarstvom prosvjete, nauke, kulture i sporta, riješimo ovaj problem u korist crnogorskog sporta i države Crne Gore. Tako je i sami predlog amandmana jedne partije opozicije išao u pravcu daljeg usložnjavanja ionako nezavidne pozicije crnogorskog sporta. Dakle, ovdje smo jedino zbog dugogodišnje politizacije sporta, lošeg Zakona o sportu usvojenog 2018. godine, nedomaćinskog ponašanja u nadležnom organu državne uprave za oblast sporta i okoštalosti jednog dijela sistema sporta. Javnost želim upoznati da ćemo u narednom periodu dobiti negativno mišljenje od matičnog UNESCO komiteta, jer je i u odnosu sa tom međunarodnom organizacijom, u dužem vremenskom periodu zatajila pristojna i stručna komunikacija sa naše strane.

Kao što je već poznato, ovaj problem nije nov i očekivalo se od mene, kao nekadašnjeg konsultanta i člana Izvršnog odbora EPAS komiteta Savjeta Evrope za sport, da preuzmem odgovornost i riješim problem. U narednom periodu, fokus će biti na potpunom oslobađanju sistema sporta od političkog uticaja, jer je vrijeme da se okrenemo primjeni najviših evropskih standarda, rukovodeći se demokratskim principima, vladavini prava, odgovornosti i javnosti u radu.

                                                      v.d. direktora Uprave za sport i mlade

                                                                              dr Marko Begović

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?