Sektor za informisanje javnosti o Evropskoj uniji i procesu pristupanja Evropskoj uniji

U Sektoru za informisanje javnosti o Evropskoj uniji i procesu pristupanja Evropskoj uniji vrše se poslovi koji se odnose na: redovne poslove informisanja domaće i međunarodne javnosti o aktivnostima; sprovođenje komunikacione strategije za informisanje javnosti o procesu pristupanja Crne Gore EU; pripremu, organizaciju i sprovođenje posebnih projekata i promotivnih aktivnosti, s ciljem podizanja nivoa informisanosti javnosti u zemlji i članicama EU o pristupanju Crne Gore Uniji; koordinaciju sa Službom za odnose sa javnošću, kao i službama za odnose sa javnošću drugih ministarstava; poslove praćenja i analize tretmana procesa pristupanja Crne Gore EU u inostranim medijima, kao i druge poslove iz djelokruga Sektora.

Kontakt

Nada Vojvodić

pomoćnica generalnog sekretara Vlade - rukovoditeljka Sektora za informisanje javnosti o Evropskoj uniji i procesu pristupanja EU
Adresa:
Bulevar revolucije br. 15
Telefon:
+382 20 481 309