Sektorska analiza 2022. godine za oblast zaštite lica sa invaliditetom i izvještaj o sprovedenim javnim konsultacijama

Objavljeno: 12.11.2021. 14:00 Autor: Ministarstvo finansija i socijalnog staranja

Sektorska analiza za utvrđivanje predloga prioritetnih oblasti od javnog interesa i potrebnih sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija iz Budžeta Crne Gore u 2022. godini za oblast zaštite lica sa invaliditetom i izvještaj o sprovedenim javnim konsultacijama 

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?