Služba za vršenje pomoćnih poslova

U Službi za vršenje pomoćnih poslova obavljaju se poslovi koji se odnose na pružanje ugostiteljskih usluga za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade i Kabineta predsjednika Vlade, za potrebe održavanja sjednica Vlade i drugih poslovnih sastanaka; poslovi održavanja higijene u objektu zgrade Vlade; poslovi tehničkog i tekućeg održavanja zgrade Vlade, i drugi pomoćni poslovi.

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?