Spisak kandidata koji su položili stručni ispit radne osposobljenosti

Objavljeno: 21.06.2022. 10:05

Na osnovu člana 16 stav 5 Pravilnika o programu i načinu polaganja stručnog ispita radne osposobljenosti  za održavanje i rukovanje energetskim postrojenjima, uređajima i  opremom (“Službeni list CG”, br. 19/14 i 17/21), Ministarstvo kapitalnih investicija - Komisija za polaganje stručnog ispita radne osposobljenosti za eksploataciju, rukovanje i održavanje energetskim postrojenjima, uređajima i opremom iz oblasti termoenergetike, objavljuje

SPISAK KANDIDATA

koji su položili stručni ispit radne osposobljenosti za eksploataciju, rukovanje i održavanje energetskih postrojenja, uređaja i opreme iz oblasti termoenergetike, u redovnom aprilskom ispitnom roku 2022. godine  

I. Stručni ispit radne osposobljenosti za Rukovanje gasnim instalacijama kapaciteta do 30 m3 na punionicama auto gasa, položili su sljedeći kandidati:

 • Saković Predrag
 • Ćetković Dragoljub
 • Rutović Gordana
 • Jauković Dejan
 • Cacević Katrina
 • Kaljaj Sonja
 • Škrijelj Rafet
 • Đurović Sandra
 • Milačić Boško
 • Curanoviq Husejn
 • Cuca Lirije
 • Kalezić Džemale
 • Taganoviq Vjollc
 • Salaj Sherife
 • Taganoviq Besmir
 • Todorović Milinko
 • Domazetović Miloš
 • Veličković Radosava
 • Duletić Danilo
 • Merdović Jovana
 • Klać Marija
 • Klać Dušan
 • Radanović Vidak
 • Radulović Sanja
 • Pavićević Jasmina
 • Vavić Predrag
 • Krivokapić Aleksandar
 • Tomić Igor
 • Popović Jelena
 • Raičević Nikola
 • Banović Balša
 • Bajai Rozalija
 • Pejanović Goran
 • Martinović Marko
 • Milonjić Saša
 • Klikovac Tomica
 • Maraš Nemanja
 • Bauković Nemanja
 • Vuković Bojan
 • Akšabanović Alija
 • Keković Mirko
 • Knežević Boban
 • Simović Filip
 • Perić Zora
 • Brnjada Mitar
 • Popović Aleksandar
 • Đokaj Emin
 • Rosić Pavle
 • Milović Milovan
 • Ostojić Mileta
 • Anđelić Dijana
 • Sandić Ranko
 • Vojinović Petar
 • Klačar Veljko
 • Vujović Zoran
 • Đukanović Šćepan
 • Kasalica Marko
 • Radulović Nikola
 • Goranović Radoje
 • Bečanović Boris
 • Damjanović Andrija
 • Jovićević Marica
 • Jovanović Luka
 • Novaković Miljan
 • Todorović Ana
 • Vujović Petar
 • Milinić Nikola
 • Kujović Marina
 • Dedejić Željko
 • Šćekić Ljubomir
 • Došljak Miroslav
 • Babović Marko
 • Sekulić Dalibor

II. Stručni ispit radne osposobljenosti za Rukovanje gasnim instalacijama, položili su sljedeći kandidati:

 • Runje Goran
 • Vujović Igor
 • Novaković Vladan
 • Jovović Obrad

III. Stručni ispit radne osposobljenosti za Rukovanje gasnim stanicama, položili su sljedeći kandidati:

 • Madžar Milan
 • Marić Srđan

IV. Stručni ispit radne osposobljenosti za Rukovanje centralnim grijanjem i klimatizacijom, položili su sljedeći kandidati:

 • Daković Dejan
 • Jovović Radenko
 • Joličić Dragan
 • Raičković Ivan
 • Raičević Drago

V. Stručni ispit radne osposobljenosti za Rukovanje kotlovskim postrojenjima, položio je sljedeći kandidat:

1. Bulatović Miloš

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?