Takmičenje Regional Butterfly Innovation 2022

Objavljeno: 11.05.2022. 13:18

Savjet za regionalnu saradnju (RCC) organizuje takmičenje za nagradu Regional Butterfly Innovation 2022 za inovativna, skalabilna i tržišno zasnovana rješenja sa Zapadnog Balkana.

Nagrada ima za cilj da podrži ekonomski razvoj Zapadnog Balkana kroz digitalnu transformaciju i održivost životne sredine.

Svrha nagrade Regional Butterfly Innovation 2022 jeste da promoviše kulturu inovacija na Zapadnom Balkanu kroz prikazivanje uspješnih inovativnih dostignuća i osnaživanje osjetljivih grupa kao što su mladi i žene.

Savjet za regionalnu saradnju poziva subjekte inovacione djelatnosti (timove i pojedince) da se prijave i uzmu učešće u takmičenju u nekoj od sljedećih šest kategorija :

 • Inovacije u industriji
 • Zelene inovacije
 • STEM inovacije
 • Inovacije mladih
 • Univerzitetske inovacije
 • Žene u inovacijama.

Najbolja inovativna rješenja treba da pokažu kapacitet da riješe specifične probleme na tržištu, kroz povećanje produktivnosti ili profitabilnosti, uvođenje novih ili poboljšanih tehnologija koje doprinose stvaranju visokokvalifikovanih radnih mjesta.

Prijave će biti ocjenjivane na osnovu sljedećih kriterijuma:

 • Praktičnost (50%) – sposobnost inovativnog rješenja (tehnologija, proizvod ili proces) da odgovori na konkretne probleme klijenata ;
 • Uticaj (30%) – jasan dokaz da bi implementacija inovacija mogla da utiče na razvoj industrije ili privrede na Zapadnom Balkanu i šire ;
 • Skalabilnost (20%) – sposobnost inovativnog proizvoda da postigne obnovljiv i održiv organski rast.

Nagrade za najbolja rješenja su sljedeće :

 • Novčana nagrada u iznosu od 5.000 eura (jedna nagrada po kategoriji) ;
 • Prilika da se inovativno rješenje promoviše kroz mrežu kontakata Savjeta za regionalnu saradnju ;
 • Medijska propraćenost kroz štampu i elektronske medije kao modela za inovacionu djelatnost ;
 • Mogućnost podizanja inovativnog projekta na viši nivo kroz tehničku ili mentorsku podršku ili kroz podršku investitora;
 • Lično ili onlajn učešće (do dva učesnika iz dobitničke prijave) na ceremoniji dodjele nagrade Butterfly Innovation.

Rok za prijavu je 13. maj 2022. godine.

Prijavite se putem linka: https://rccprogrammedepartment.webex.com/rccprogrammedepartment-en/url.php?frompanel=false&gourl=https%3A%2F%2Fwww.rcc.int%2Fpages%2F157%2Fapplication-form .

Dobitnici nagrada Regional Butterfly Innovation Award 2022 biće proglašeni 27. juna 2022. godine.

Kontakt mejl za dodatne informacije i pitanja u vezi sa učešćem: ButterflyInnovationAward@rcc.int

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?