Treća radionica za izradu Nacionalnog izvještaja o upravljanju požarima na otvorenom

Objavljeno: 21.11.2023. 10:03 Autor: Ministarstvo poljoprivrede,šumarstva i vodoprivrede

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, u saradnji sa partnerima, Regionalnom izvršnom agencijom Farmahem i Regionalnim monitoring centrom za praćenje požara iz Skoplja, Sjeverna Makedonija, organizovalo je Treću radionicu za izradu Nacionalnog izvještaja o upravljanju požarima na otvorenom za područje Crne Gore.

Tema radionice bila je evaluacija finalne verzije Nacionalnog izvještaja o upravljanju požarima na otvorenom prostoru u Crnoj Gori, i tom prilikom ista je odobrena od strane učesnika , Nacionalne LFM mreže, a konstatovano je da odlučno treba raditi na povećanju otpornosti šuma i pejzaža.

Takođe, prisutni su se saglasili da samo angažmanom svih učesnika, u skladu sa zakonskom legislativom, mogu se stvoriti uslovi preventivnog i adaptivnog djelovanja u ovoj oblasti, koja predstavlja globalni problem.

Donijet je zaključak o pristupanju izradi Nacionalne strategije za adaptivno upravljanje pejzažem i LFM.

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?