Poziv za seniore eksperte za analizu najboljih praksi u regionu i državama članicama EU za praćenje,procjenu i izvještavanje o finansiranju NVO iz javnih sredstava

Objavljeno: 01.06.2021. 11:05 Autor: Ministarstvo javne uprave, digitalnog društva i medija

U okviru EU projekta tehničke podrške "Unapređenje saradnje Vlade i NVO u Crnoj Gori’’ objavljuje se Poziv za senior eksperta za analizu najboljih praksi u regionu i državama članicama EU za praćenje, procjenu i izvještavanje o finansiranju NVO iz javnih sredstava.

Projektni zadatak možete pogledati ovdje.

Prijave se šalju na engleskom jeziku, elektronskim putem, na e mail: Suzana.Kontic@sofreco.biz do 15. juna 2021. godine.

Projekt tehničke pomoći programiran je u okviru financijske pomoći EU IPA II 2014-2020. za Crnu Goru, u okviru Instrumenta za civilno društvo i medija 2018-2019. Projekat finasnira Evropska unija, realizuje SOFRECO.

Cilj Projekta je jačanje participativne demokratije i osnaživanje nevladinog sektora da aktivno učestvuje u procesu kreiranja javnih politika i unapređenje pravnog, finansijskog i instutucionalnog okruženja za djelovanje NVO.

Detalji javnog poziva:

Nadležna institucija:Ministarstvo javne uprave, digitalnog društva i medija
Objavljen: 01.06.2021.
Rok za prijavu: 15.06.2021.
Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?