Uspješna saradnja sa partnerima na Mediteranu

Objavljeno: 19.01.2023. 10:51 Autor: Ministarstvo evropskih poslova

Stalno unapređenje saradnje država mediteranske makroregije, uz nove projekte i stalnu finansijsku podršku EU-a rezultirali su značajnim benefitima za građane u programskom području, zaključak je sa sastanka odbora za nadgledanje Interreg Mediteranskog programa 2014-2020 (MED) i programa Interreg Euro-MED 2021-2027, koji su održani danas u Marseju.

Sastancima, koje je organizovao Zajednički sekretarijat programa prisustvovali su predstavnici Evropske komisije, Upravljačkog tijela i Zajedničkog sekretarijata dva programa, i nacionalnih tijela zemalja učesnica. Delegaciju Crne Gore na sastancima predvodio je v.d. generalnog direktora za evropske fondove u Ministarstvu evropskih poslova Bojan Vujović.

Na sastanku su predstavljeni dosadašnji rezultati sprovođenja programa i projekata, i radni planovi za 2023. godinu.

Sumirajući rezultate učešća Crne Gore u programu, Vujović je izrazio zadovoljstvo učešćem crnogorskih partnera u 28 projekata programa Interreg MED, sa ukupnim budžetom u iznosu od 2,6 miliona eura, te dodao da se uspjeh ogleda u velikom interesovanju crnogorskih institucija i organizacija u pozivima nove finansijske perspektive.

“Potvrda posvećenosti korisnika iz Crne Gore je i činjenica da su u okviru novih poziva koji se odnose na prioritete Pametniji i Zeleniji Mediteran, crnogorski partneri izrazili interesovanje za učešće u 69 projektnih predloga, dok u okviru projekata I i III poziva za podršku upravljanju, koji će se sprovoditi u narednih 7 godina, crnogorski partneri učestvuju u srpovođenju dva projekta”, poručio je Vujović.

Programske strukture podržavaju učešće zemalja korisnica IPA fonda i u tom smislu Tarja Rišar,  predsjednica Upravljačkog tijela programa Interreg MED i Euro-MED, naglasila je uspješno učešće partnera ovih zemalja, i ohrabrila njihovu veću potrošnju u novoj perspektivi.

MINISTARSTVO EVROPSKIH POSLOVA

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?