Vesna Mijović

v.d. direktorice Direktorata za upravljanje ljudskim resursima, kadrovska i statusna pitanja

Sadržaj:
ObrazovanjeKarijeraUsavršavanje

Vesna Mijović rođena je 19. aprila 1965. godine u Podgorici.

Obrazovanje

Osnovnu i srednju školu, Gimnaziju “Slobodan Škerović”, završila je u Podgorici. Visoki nivo kvalifikacije obrazovanja stekla je na Pravnom fakultetu Univerziteta “Veljko Vlahović” u Podgorici, 1988. godine.

Karijera

Radni odnos zasnovala je u svojstvu pripravnika u bivšem Republičkom sekretarijatu za narodnu odbranu, 1. novembra 1989. godine. Profesionalnu karijeru nastavila je u Ministarstvu  narodne odbrane, počev od 8.10.1991. godine, kao stručni saradnik za upravno pravne poslove. Radno iskustvo imenovana je stekla vršeći najsloženije normativno pravne, kontrolne i izvršne grupe poslova, odnosno poslove koji se odnose na izvršavanje zakona i drugih propisa u vezi sa ostvarivanjem prava, obaveza i odgovornosti državnih službenika i namještenika, neposredni nadzor i preduzimanje upravnih mjera i upravnih radnji, vođenje upravnog postupka i odlučivanje u tim postupcima i druge poslove u skladu sa propisima koji regulišu sistem državne uprave.

Od 1. septembra 2017. godine obavljala je dužnost šefice Odsjeka za statusna pitanja u Direkciji za statusna pitanja, pravne i stambene poslove vršila je i poslove koji se odnose na prava, obaveze i odgovornosti profesionalnih vojnih lica i civilnih lica u službi u Vojsci Crne Gore, dok je poslove iz djelokruga Službe za administrativne, pomoćne i druge poslove kao načelnica, obavljala od marta 2019. godine.

Bila je predsjednica disciplinske komisije Ministarstva odbrane.

Usavršavanje

Polaznica je brojnih obuka i seminara  organizovanih preko organa za upravljanje kadrovima, kao i radionica  organizovanih od strane Ministarstva odbrane Crne Gore i Ministarstva odbrane Kraljevine Norveške.

Bila je učesnica Projekta koji se odnosio na reformu sektora bezbjednosti i odbrane (Defence and Security Sector Reform-DSSR), kojeg je sprovodila Vlada Kraljevine Norveške.

Ima znanje engleskog jezika-nivo B1.

Razvedena i majka dvoje djece.

Kontakt

Vesna Mijović

Adresa:
Jovana Tomaševića 29