Vlada Crne Gore je na 40. sjednici usvojila III izvještaj o sprovođenju CEDAW konvencije

Objavljeno: 08.10.2021. 11:30 Autor: Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava

" Vlada Crne Gore je na 40. sjednici održanoj 23.septembra 2021. usvojila III Periodični izvještaj o sprovođenju CEDAW konvencije. Procesom izrade III Periodičnog izvještaja koordinirala Direkcija za rodnu ravnopravnost Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava. Na osnovu člana 18 Konvencije o eliminisanju svih oblika diskriminacije žena, države potpisnice se obavezuju da dostavljaju Generalnom sekretaru UN izvještaj o zakonodavnim, sudskim, administrativnim i drugim mjerama koje su usvojile kako bi sprovele odredbe ove Konvencije, kao i o napretku ostvarenom u tom periodu. III Periodični izvještaj o sprovođenju CEDAW konvencije sadrži rezultate na planu ostvarivanja politike rodne ravnopravnosti u periodu od 2017- 2021, kao I stepen realizacije preporuka CEDAW Komiteta (CEDAW/C/MNE/CO/2) iz jula 2017. godine"


Dokumenta

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?