Vlada imenovala 6 pregovarača za klastere – ojačana koordinacija pregovaračkog procesa

Objavljeno: 04.11.2021. 16:10 Autor: KEI

„Imenovanjem pregovarača i obrazovanjem Pregovaračke grupe, dodatno smo unaprijedili pregovaračku strukturu i ojačali koordinaciju procesa pristupanja EU“, kazala je glavna pregovaračica, Zorka Kordić nakon sjednice Vlade na kojoj su imenovani pregovarači za vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji.

U skladu sa revidiranom metodologijom pristupnih pregovora s EU, Vlada Crne Gore je na današnjoj sjednici, imenovala šest pregovarača za vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji, za šest tematskih klastera u okviru kojih su svrstana 33 pregovaračka poglavlja.

Imenovani pregovarači, na nivou državnih sekretara i generalnih direktora, čine Pregovaračku grupu kojom rukovodi glavna pregovaračica.

Ključni zadatak Pregovaračke grupe će biti efikasno praćenje realizacije Akcionog plana adresiranja preporuka iz Izvjestaja EK, koji je u fazi izrade.

U skladu sa Odlukom o uspostavljanju pregovaračke strukture, Pregovaračka grupa je zadužena  za  stručni  i  tehnički  nivo  pregovora  sa  institucijama i državama članicama Evropske unije, po svim poglavljima pregovora – pravne tekovine Evropske unije, a u skladu  sa smjernicama za vođenje pregovora koje usvaja Vlada.

Takođe, članovi Pregovaračke grupe, odnosno pregovarači, pružaju stručnu podršku glavnoj pregovaračici u pregovorima, učestvuje u pregovorima po nalogu glavne pregovaračice, a sa šefovima radnih grupa koordiniraju rad radnih grupa za pripremu pregovora po pojedinim poglavljima – pravne tekovine Evropske unije.

Bojan Božović, državni sekretar u Ministarstvu pravde, ljudskih i manjinskih prava je imenovan za pregovarača za klaster koji obuhvata poglavlja 23, 24, 5, 18, 32, kao i za oblast Ekonomski kriterijumi, Funkcionisanje demokratskih institucija i Reforma javne uprave.

Državna sekretarka za razvojne ekonomske politike u Ministarstvu ekonomskog razvoja Milena Lipovina Božović,  pregovaračica je za poglavlja 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 28.

V.D. generalnog direktora Direktorata za evropske integracije i međunarodnu saradnju u Ministarstvu finansija i socijalnog staranja Šućo Orahovac biće pregovarač za klaster koji obuhvata poglavlja 10, 16, 17, 19, 20, 25, 26 i 29.

Marko Perunović, državni sekretar za energetiku i rudarstvo u Ministarstvu kapitalnih investicija je imenovan za pregovarača klastera koji čine poglavlja 14, 15, 21 i 27.

Ljubomir Mišurović, državni sekretar u Ministarstvu vanjskih poslova biće pregovarač za poglavlja 30 i 31.

Andrijana Rakočević, generalna direktorica Direktorata za ruralni razvoj u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede vodiće klaster koji obuhvata poglavlja 11, 12, 13, 22 i 33.

SEKTOR ZA INFORMISANJE JAVNOSTI O EVROPSKOJ UNIJI I PROCESU PRISTUPANJA EVROPSKOJ UNIJI

GENERALNI SEKRETARIJAT VLADE

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?