Јавни позив за обезбјеђивање ваучера за куповину прехрамбених производа (соц. бонова)

Објављено: 16.07.2021. 10:45 Аутор: МФСС

На основу члана 44а Правилника о ближим условима за остваривање основних материјалних давања из социјалне и дјечје заштите („Службени лист ЦГ“ бр. 43/20, 40/21 и 76/21), Министарство финансија и социјалног старања, објављује:

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА ОБЕЗБЈЕЂИВАЊЕ ВАУЧЕРА ЗА ТРГОВИНУ ПРЕХРАМБЕНИХ ПРОИЗВОДА

(СОЦИЈАЛНИХ БОНОВА)

Услови за пријављивање на јавни позив

Учесници јавног позива могу бити привредна друштва, односно предузетници који:

  • су регистровани у Централном регистру привредних субјеката за обављање дјелатности трговине прехрамбеним производима;
  • посједују доказ о уредно измиреним обавезама у погледу пореза и доприноса;
  • дају Изјаву у писаној форми да ће сами вршити штампу и дистрибуцију ваучера.

Начин  подношења пријава

Уз пријаву на овај јавни позив привредна друштва односно предузетници дужни су да доставе:

  • Рјешење да је привредно друштво, односно предузетник уписан у Централни регистар привредних субјеката за обављање дјелатности трговине прехрамбеним производима;
  • Одговарајући доказ о уредно измиреним обавезама у погледу пореза и доприноса;
  • Овјерену Изјаву да ће вршити штампу и дистрибуцију ваучера.

Опис обавеза привредних друштава, односно предузетника приликом издавања ваучера лицима којима је услед посебних околности из социјалног ризика потребан овај вид подршке:  

Привредно друштво, односно предузетник је дужан да изда кориснику ваучер за трговину прехрамбених производа на основу рјешења Министарства финансија и социјалног старања.

Министарство финансија и социјалног старања ће финасирати ваучере привредним субјектима, односно предузетницима на основу рјешења о остваривању права на ваучер за трговину прехрамбених производа.

Министарство финансија и социјалног старања задржава право да привредна друштва, односно предузетнике који су укључени у процес издавања ваучера за трговину прехрамбених производа у случају непоштовања обавеза искључи из листе.

Рок за подношење пријава на овај јавни позив је осам дана од дана објављивања, односно закључно са 24. 07. 2021. године.

Питања у вези овог јавног позива могу се поставити електронским путем на адресу: нина.делевиц@миф.гов.ме најкасније до 23. 07. 2021. године. 

Министарство финансија и социјалног старања ће у року од три дана од завршетка овог јавног позива, на интернет страници Министарства објавити Листу привредних друштава, односно предузетника који су  испунили услове предвиђене овим јавним позивом.

Министарство финансија и социјалног старања ће у року од 8 дана од дана објављивања Листе  закључити уговоре са привредним друштвима, односно предузетницима који су испунили услове предвиђене овим позивом.

Потписану и овјерену пријаву, са потребном документацијом потребно је доставити у штампаној верзији, у два примјерка, на следећу адресу:

Министарство финансија и социјалног старања

Римски трг, бр.46   

Подгорица


са напоменом: НЕ ОТВАРАТИ – пријава на Јавни позив број: 9682/1 од 09. 07. 2021. године, под називом

„Јавни позив за обезбјеђивање ваучера за трговину прехрамбених производа (социјалних бонова)“

 


                                                                                         

Да ли вам је садржај ове странице био од користи?