Сретен Јакић

директор Директората за међународну правну помоћ

мр СРЕТЕН ЈАКИЋ

Основне и специјалистичке студије завршио је на два факултета Универзитета Црне Горе. На Факултету политичких наука дипломира са наградом најбољег студента у генерацији, док упоредно завршава студије Правног факултета, на којем дипломира у рангу најбољих студената у генерацији на међународно-правној катедри. Магистрирао је на Факултету политичких наука Универзитета у Београду на Политиколошком модулу. Докторске студије наставља на Правном факултету Свеучилишта у Загребу, на којем је партиципирао у раду на више међународних пројеката.

Вишеструко награђиван за постигнути успјех у току студија, а такође био је и добитник бројних стипендија и признања од релевантних домаћих и иностраних институција.

Радно искуство стицао кроз академски, цивилни и јавни сектор. Стручни ангажман започео је на Факултету политичких наука на позицији сарадника у настави у више научно-наставних дисциплина (емпиријско-методолошке, социјално-политичке и правне групе предмета). Кроз академско-цивилни сектор обављао је послове програмирања и спровођења квалитативних и квантитативних истраживања у свим фазама (методолошко конципирање пројекта истраживања, прикупљање података, обрада и анализа података и дефинисање закључних извјештаја). У репрезентативном удружењу послодаваца Црне Горе обављао послове савјетника за социјални дијалог, међународну сарадњу и колективно преговарање, након чега професионално усавршавање наставља на позицији савјетника у Министарству правде Црне Горе.

Стручно се усавршавао у области међународног јавног права, европске социјалне политике, владавине права и транзицијске правде. У погледу стручне и академске активности истакао се излагањима на бројним међународним конференцијама. Аутор и коаутор већег броја научних и стручних чланака објављених у реномираним домаћим и страним часописима као и већег броја истраживачких извјештаја и публикација.

Kонтакт

Сретен Јакић

директор Директората
Телефон:
+382 20 407 509