Слободан приступ информацијама

Слободан приступ информацијама

Право на слободан приступ информацијама је срж сваке демократије, јер да би грађани учествовали у доношењу одлука и креирању јавних политика, неопходно је да располажу информацијама од јавног значаја. Остваривањем права на слободан приступ информацијама имате могућност да од јавне управе захтијевате информације од јавног значаја.

Слободан приступ информацијама

Водиц за приступ информацијама

Водиц за приступ информацијама у посједу Министарства екологије просторног планирања и урбанизма
Детаљније