ГОВ.МЕ Теме

Поступак куповине/издавања у закуп државне имовине

Продаја и издавање у закуп непокретности у државној имовини врши се у складу са Законом о државној имовини ("Службени лист Црне Горе", број 21/09 и 40/11) и

Регионалне Комисије за повраћај и обештећење