Поморство

Директорат за поморски саобраћај, сигурност пловидбе, заштиту од загађења и поморску привреду

Врши послове управе који се односе на припрему и оцјену развојних инвестиционих пројеката који су од интереса за Црну Гору, као и вођење развојне политике, праћење стања и предузимање мјера из области поморства

Вијести

Контакт

Контакти

  • Маја Мијушковић, генерална директорица

Е-маил: маја.мијусковиц@мки.гов.ме 


  • Лучка капетанија Котор

Е-маил: капетанија.котор@хмо.мки.гов.ме 

Телефон: +38232304313


  • Лучка капетанија Бар

Е-маил: капетанија.бар@хмо.мки.гов.ме 

Телефон: +38230312733