Људска и мањинска права

Људска и мањинска права

„Сва људска бића рођена су слободна и једнака у достојанству и правима. Сви имају право на живот, слободу и сигурност… Сви су једнаки пред законом.“

Националне и етничке мањине

Врши послове који се односе на: праћење остваривања и заштиту права припадника мањинских народа и других мањинских...

Родна равноправност

Представљања положаја мушкараца и жена у Црној Гори и по својој садржини и обиљу информација