Ресор културе

Ресор културе

Ресор културе подстиче развој културног и умјетничког стваралаштва, ради на заштити, очувању, валоризацији и презентацији културне баштине, развоју креативних индустрија, остваривању јавног интереса у култури, изградњи и одржавању објеката културе, подстицању рада струковних удружења из области културе, остваривању међународне културне сарадње Црне Горе са другим државама, регионалним заједницама и међународним организацијама.

Unesco

Организација Уједињених нација за образовање, науку и културу

Установе културе

ЦНП, Зетски дом, Народни музеј, Поморски музеј, Филмски центар, Музички центар...

Актуелности

Министарство просвјете, науке, културе и спорта

Мисија Министарства просвјете, науке, културе и спорта је спровођење системских промјена, са циљем остваривања међуресорне синергије и унапређивања рада кроз: стварање квалитетног система образовања, доступног свима; инвестирање у науку, подстицање научно-истраживачке дјелатности; заштиту и очување културних добрара, као важних чинилаца националног идентитета и дугорочног ресурса за одрживи развој; подстицање развоја спорта и афирмацију спортова од значаја за промоцију Црне Горе на међународном плану; креирање и унапређење омладинске политике; развој школске, научне, културне и спортске инфраструктуре.

Сазнајте више

Пратите нас