Ресор Науке

Ресор науке
Мисија Ресора науке је свестраније и брже укључивање наше науке у привредни и друштвени развој, те њене интегрисаности у европске и свјетске токове.

Теме

ИПА

Информације из области ИПЕ

ЦОСТ

Информације из области ЦОСТ програма

Актуелности

О нама

Мисија Министарства просвјете, науке, културе и спорта је спровођење системских промјена, са циљем остваривања међуресорне синергије и унапређивања рада кроз: стварање квалитетног система образовања, доступног свима; инвестирање у науку, подстицање научно-истраживачке дјелатности; заштиту и очување културних добрара, као важних чинилаца националног идентитета и дугорочног ресурса за одрживи развој; подстицање развоја спорта и афирмацију спортова од значаја за промоцију Црне Горе на међународном плану; креирање и унапређење омладинске политике; развој школске, научне, културне и спортске инфраструктуре.

Пратите нас