Ресор културе

Ресор културе

Ресор културе подстиче развој културног и умјетничког стваралаштва, ради на заштити, очувању, валоризацији и презентацији културне баштине, развоју креативних индустрија, остваривању јавног интереса у култури, изградњи и одржавању објеката културе, подстицању рада струковних удружења из области културе, остваривању међународне културне сарадње Црне Горе са другим државама, регионалним заједницама и међународним организацијама.

Unesco

Организација Уједињених нација за образовање, науку и културу

Установе културе

ЦНП, Зетски дом, Народни музеј, Поморски музеј, Филмски центар, Музички центар...

Актуелности

Министарство просвјете, науке, културе и спорта

Министарство просвјете врши послове управе који се односе на: креирање, успостављање и разој образовно-васпитног система; услове за оснивање, рад и лиценцирање установа у области образовања, организацију рада васпитно-образовних установа, признавање иностраних образовних исправа о завршеном основном, средњем и високом образовању, доношење, одобравање образовних програма за предшколско, основно образовање, средње опште образовање, издавање уџбеника и уџбеничке литературе, додјељивање награде „Октоих“, награда ученицима и наставницима из фонда за квалитет и таленте и друге послове које су у надлежности Министарства просвјете.

Сазнајте више

Пратите нас