Додатак за дјецу до 18 година

Dodatak za djecuПријава родитеља/старатеља дјеце до 18. година за остваривање права на додатак за дјецу почела је 4. јула 2022. године у центрима за социјални рад. Примјена права почиње од 1. октобра, а прва исплата је средином новембра 2022. године.
За пријаву је само потребно да родитељ/старатељ у центру за социјални рад (у општини пребивалишта) да на увид своју личну карту и јединствене матичне бројеве (ЈМБ) дјетета/дјеце односно чланова породице. Даљи поступак признавања и престанка права је кроз Информациони систем (е-Социјални картон) аутоматизован. У случају да родитељи дјетета не живе заједно (разведени, раздвојени), потребно је да родитељ коме је дијете повјерено на старање, центру достави доказ о овоме (одлука суда), обзиром да ће додатак бити исплаћен на адресу пребивалишта дјетета, односно родитељу коме је дијете повјерено на старање.

За дјецу која су остварила право на додатак за дјецу до шест година, право на додатак до 18. година биће додијељено до 18-те године по службеној дужности, па није потребно да родитељи ове дјеце долазе у Центар и подносе захтјев.

Рјешења о праву на додатак до 18 година биће им уручена на кућну адресу током октобра и новембра.

За дјецу којој је право на ДД до 6 година већ престало или ће престати до 31. августа 2022. године, потребно је у центру за социјални рад поднијети захтјев за додатак за дјецу до 18 година.

Додатак у износу од 30 еура по дјетету се исплаћује путем Поште Црне Горе на адресу пребивалишта дјетета.
Позивамо родитеље и старатеље да у међувремену код Министарства унутрашњих послова (МУП) уколико је потребно, ажурирају адресу пребивалишта, како би додатак за дијецу био исплаћен правовремено и на тачну адресу.

Право на додатак за дјецу може остварити до петоро дјеце у породици, изузев у случају близанаца или када дјете из породице додатак за дјецу остварује по основу права на личну инвалиднину или додатак за његу и помоћ.