Начин сортирања:
Министарство правде Јавна позив - Нацрт закона о измјенама и допунама Законика о кривичном поступку

На основу члана 15 Уредбе о избору представника невладиних организација у радна тијела органа државне управе и спровођењу јавне расправе у припреми закона и

Јавни позив
Министарство правде Јавни позив - Нацрт Закона о измјенама и допунама Кривичног законика Црне Горе

На основу члана 15 Уредбе о избору представника невладиних организација у радна тијела органа државне управе и спровођењу јавне расправе у припреми закона и

Јавни позив
Министарство правде Јавна расправа о тексту Нацта закона о измјенама и допунама Закона о судском савјету и судијама

МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕОбјављује позивза јавну расправу о текстуНАЦРТА ЗАКОНА О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О СУДСКОМ САВЈЕТУ И СУДИЈАМАГрађанима, научној и стру

Јавни позив
Министарство правде ОБАВЈЕШТЕЊЕ У ВЕЗИ СА ЈАВНИМ ПОЗИВОМ ЗА ПРЕДЛАГАЊЕ ПРЕДСТАВНИКА/ЦЕ НЕВЛАДИНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ

ОБАВЈЕШТЕЊЕ У ВЕЗИ СА ЈАВНИМ ПОЗИВОМ ЗА ПРЕДЛАГАЊЕ ПРЕДСТАВНИКА/ЦЕ НЕВЛАДИНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕза члана/ицу Комисије за расподјелу средстава за финансирање проје

Вијести/Најаве
Министарство правде ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРЕДЛАГАЊЕ ПРЕДСТАВНИКА/ЦЕ НЕВЛАДИНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЗА ЧЛАНА/ЦУ РАДНЕ ГРУПЕ ЗА ИЗРАДУ СТРАТЕГИЈЕ ИЗВРШЕЊА КРИВИЧНИХ САНКЦИЈА 2022-2026 И АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА ИМПЛЕМНЕТАЦИЈУ СТРАТЕ

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРЕДЛАГАЊЕ ПРЕДСТАВНИКА/ЦЕ НЕВЛАДИНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЗА ЧЛАНА/ЦУ РАДНЕ ГРУПЕ ЗА ИЗРАДУ СТРАТЕГИЈЕ ИЗВРШЕЊА КРИВИЧНИХ САНКЦИЈА 2022-2026 И АКЦИОН

Вијести/Најаве
Министарство правде ЈАВНИ ПОЗИВ НВО за предлагање представника/це за члана/ицу Комисије за расподјелу средстава за финансирање пројеката/програма невладиних организација у 2022. години

На основу члана 32б став 3 Закона о невладиним организацијама ("Службени лист Црне Горе", бр. 39/11 и 37/17) у вези са Одлуком о утврђивању приоритетних обл

Јавни позив
Министарство правде ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРЕДЛАГАЊЕ ПРЕДСТАВНИКА/ЦЕ НВО ЗА ЧЛАНА/ЦУ РАДНЕ ГРУПЕ ЗА ИЗРАДУ СТРАТЕГИЈЕ ИЗВРШЕЊА КРИВИЧНИХ САНКЦИЈА 2022-2026 И АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА ИМПЛЕМНЕТАЦИЈУ СТРАТЕГИЈЕ

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРЕДЛАГАЊЕ ПРЕДСТАВНИКА/ЦЕ НЕВЛАДИНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЗА ЧЛАНА/ЦУ РАДНЕ ГРУПЕ ЗА ИЗРАДУ СТРАТЕГИЈЕ ИЗВРШЕЊА КРИВИЧНИХ САНКЦИЈА 2022-2026 И АКЦИОН

Јавни позив
Министарство правде ИЗВЈЕШТАЈ О СПРОВЕДЕНОЈ ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ ЗАКОНА О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ИЗВРШЕЊУ И ОБЕЗБЈЕЂЕЊУ

Вријеме трајања јавне расправе: 20 дана – Министарство правде, људских и мањинских права је 30. марта 2022. године ставило на јавну расправу Нацрт закона о

Вијести/Најаве
Министарство правде Конкурс Организације Уједињених нација за родну равноправност и оснаживање жена (УН Wомен) за потребе Министарства правде, људских и мањинских права

Организација Уједињених нација за родну равноправност и оснаживање жена (УН Wомен), објавила је два конкурса за пет извршилаца ради пружања консултантских

Вијести/Најаве
Министарство правде Јавна расправа о тексту Нацта закона о измјенама и допунама Закона о извршењу и обезбјеђењу

МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ, ЉУДСКИХ И МАЊИНСКИХ ПРАВАОбјављује позив за јавну расправу о текстуНАЦРТА ЗАКОНА О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ИЗВРШЕЊУ И ОБЕЗБЈЕЂЕ

Јавни позив
1 2 3 4 5 6 7