Начин сортирања:
Министарство финансија Јавни позив којим упућује на Јавну расправу Предлог закона о измјенама и допунама Закона о јавним набавкама

Министарство финансија и социјалног старања објављује Јавни позив којим упућује на Јавну расправу Предлог закона о измјенама и допунама Закона о јавним наба

Вијести/Најаве
Министарство финансија Јавни позив свим пореским дужницима за подношење захтјева за репрограм пореског потраживања

На основу члана 6 став 1 Закона о репрограму пореског потраживања (“Службени лист Црне Горе”, број 145/21), Министарство финансија и социјалног старања, упу

Вијести/Најаве
Министарство финансија Јавни позив за учешће на јавном надметању за продају непокретности у државној својини у Општини Херцег Нови

На основу Закона о државној имовини ("Службени лист ЦГ", бр.21/09 и 40/11), Уредбе о продаји и давању у закуп ствари у државној имовини („Службени лист ЦГ“,

Вијести/Најаве
Министарство финансија Јавни позив за предлагање једног представника/це НВО за радну групу за измјену Правилника о стандардима за акредитацију обуке

Јавни позив за предлагање једног представника/це невладиних организација за радну групу за измјену Правилника о стандардима за акредитацију обуке, односно пр

Вијести/Најаве
Министарство финансија Тендер: Радови на побољшању приступачности јавних зграда и центара за социјални рад у Црној Гори

Назив тендера: Радови на побољшању приступачности јавних зграда и центара за социјални рад у Црној ГориБрој тендера: НЕАР/ТГД/2022/ЕА-ЛОП/0033Кратак опис:Ев

Вијести/Најаве
Министарство финансија Јавни позив за предлагање представника НВО у радном тијелу за израду Нацрта закона о измјенама и допунама Закона о дувану

На основу члана 3 Уредбе о избору представника невладиних организација у радна тијела органа државне управе и спровођењу јавне расправе у припреми закона и с

Вијести/Најаве
Министарство финансија Јавни позив за предлагање представника невладине организације у радном тијелу за израду Нацрта закона о измјенама и допунама Закона о порезу на непокретности

На основу члана 3 Уредбе о избору представника невладиних организација у радна тијела органа државне управе и спровођењу јавне расправе у припреми закона и с

Вијести/Најаве
Министарство финансија Јавни позив за предлагање три кандидата/ткиње за чланове/ице Групе експерата за борбу против насиља над женама и насиља у породици (ГРЕВИО)

Комитет министара Савјета Европе је 19. новембра 2014. године усвојио Резолуцију ЦМ/Рес (2014)43 о правилима за процедуру избора чланова Групе експерата за бо

Вијести/Најаве
Министарство финансија Листа пружалаца услуге СОС телефон за дјецу и младе који су жртве злостављања, занемаривања, насиља у породици и експлоатације

Листа пружалаца услуге СОС телефон за дјецу и младе који су жртве злостављања, занемаривања, насиља у породици и експлоатаације или код којих постоји опас

Вијести/Најаве
Министарство финансија Јавни позив за учешће на јавном надметању за продају непокретности у државној својини у Општини Даниловград

На основу Закона о државној имовини ("Службени лист ЦГ", бр.21/09 и 40/11), Уредбе о продаји и давању у закуп ствари у државној имовини („Службени лист ЦГ“,

Вијести/Најаве
1 2 3