Начин сортирања:
Министарство финансија и социјалног старања Извјештај о спроведеној јавној расправи о Нацрту закона о попису становништва, домаћинстава и станова у 2021. години

Извјештај о спроведеној јавној расправи о Нацрту закона о попису становништва, домаћинстава и станова у 2021. години

Вијести/Најаве
Министарство финансија и социјалног старања Јавни позив за финансирање услуге смјештаја у прихватилишту - склоништу дјетета, одраслог и старог лица које је жртва трговине људима за период од 1. октобра до 31. децембра 2021. године

Јавни позив за финансирање услуге смјештаја у прихватилишту - склоништу дјетета, одраслог и старог лица које је жртва трговине људима за период од 1. октобр

Вијести/Најаве
Министарство финансија и социјалног старања Завршен Јавни позив за маркете поводом социјалних бонова

ЗАВРШЕН ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА МАРКЕТЕ ПОВОДОМ СОЦИЈАЛНИХ БОНОВАМинистарство финансија и социјалног старања објавило је листу десет привредних друштава

Вијести/Најаве
Министарство финансија и социјалног старања Јавни позив за учешће на јавном надметању за продају непокретности у државној својини у Општини Никшић

На основу Закона о државној имовини ("Службени лист ЦГ", бр.21/09 и 40/11), Уредбе о продаји и давању у закуп ствари у државној имовини („Службени лист ЦГ“,

Вијести/Најаве
Маyбацх
Министарство финансија и социјалног старања Јавни позив за учешће на јавном надметању за продају путничког моторног возила марке "Mercedes Benz", модел "Maybach S 650", регистарских ознака PG - HM 542

На основу Закона о државној имовини ("Службени лист ЦГ", бр.21/09 и 40/11), Уредбе о продаји и давању у закуп ствари у државној имовини („Службени лист ЦГ“,

Вијести/Најаве
Министарство финансија и социјалног старања Јавни позив невладиним организацијама за предлагање представника невладине организације за члана радног тијела за израду Приједлога закона о измјенама и допунама Закона о државном премјеру

У складу са чланом 3 Уредбе о избору представника невладиних организација у радна тијела органа државне управе и спровођењу јавне расправе у припреми закона

Вијести/Најаве
Министарство финансија и социјалног старања Јавни позив за јавну расправу о Нацрту стратегије за унапређење политике јавних набавки и јавно-приватног партнерства за период 2021-2025. године

На основу члана 15 Уредбе о избору представника невладиних организација у радна тијела органа државне управе и спровођењу јавне расправе у припреми закона и

Вијести/Најаве
Министарство финансија и социјалног старања Јавни позив домаћим и међународним адвокатским канцеларијама да доставе понуде за заступање Црне Горе у арбитражном поступку против др Душка Кнежевића

ЈАВНИ ПОЗИВ ДОМАЋИМ И МЕЂУНАРОДНИМ АДВОКАТСКИМ КАНЦЕЛАРИЈАМА ДА ДОСТАВЕ ПОНУДЕ ЗА ЗАСТУПАЊЕ ЦРНЕ ГОРЕ У АРБИТРАЖНОМ ПОСТУПКУ ПРОТИВ ДР ДУШКА КНЕЖЕВИЋА, АТЛАС

Јавни позив
1