Начин сортирања:
опен дата
Министарство јавне управе, дигиталног друштва и медија Листа предложених представника/представница НВО за члана/чланицу Савјета за управљање отвореним подацима

На основу члана 8 Уредбе о избору представника невладиних организација у радна тијела органа државне управе и спровођењу јавне расправе у припреми закона и с

Јавни позив
Министарство јавне управе, дигиталног друштва и медија Јавни позив за предлагање два кандидата/ткиње за чланове/ице Групе експерата за приступ службеним документима

Савјет Европе је 03. марта 2021. године усвојио Резолуцију Резолуцију ЦМ/Рес(2021)2(2021)2 о правилима поступка избора чланова Групе експерата за приступ с

Јавни позив
Министарство јавне управе, дигиталног друштва и медија Други Јавни позив за пријаву за листу независних процјењивача за 2022. годину

Министарство јавне управе, дигиталног друштва и медија, сагсласно члану 32ђ Закона о невладиним организацијама, објављује други Јавни позив за Листу независн

Јавни позив
Министарство јавне управе, дигиталног друштва и медија Листа независних процјењивача за 2022. годину

На основу члана 32ђ Закона о невладиним организацијама („Службени лист ЦГ“, бр. 39/11 и 37/17) и члана 9 Уредбе о финансирању пројеката и програма невладиних

Јавни позив
Опен дата ф
Министарство јавне управе, дигиталног друштва и медија Продужење Јавног позива за предлагање два представника НВО у Савјету за управљање отвореним подацима до 24. децембра 2021. године

У складу са одредбом члана 3 Уредбе о избору представника невладиних организација у радна тијела органа државне управе и спровођењу јавне расправе у припреми

Јавни позив
Министарство јавне управе, дигиталног друштва и медија Јавни позив невладиним организацијама за консултовање у циљу припреме секторских анализа

Сходно члану 12 Уредбе о избору представника невладиних организација у радна тијела органа државне управе и спровођењу јавне расправе у припреми закона

Јавни позив
Министарство јавне управе, дигиталног друштва и медија Јавни позив невладиним организацијама за консултовање у циљу припреме секторских анализа

Сходно члану 12 Уредбе о избору представника невладиних организација у радна тијела органа државне управе и спровођењу јавне расправе у припреми закона

Јавни позив
Министарство јавне управе, дигиталног друштва и медија Јавни конкурс финансирање програмских садржаја у дневним, недјељним штампаним медијима и интернетским публикацијама и конкурс за финансирање саморегулаторних тијела у 2021.

Министарство јавне управе, дигиталног друштва и медија, у складу са члановима 17, 18 и 19 Закона о медијима („Сл. лист ЦГˮ, број 82/20

Конкурс
Министарство јавне управе, дигиталног друштва и медија Јавни позив за члана Комисије за расподјелу средстава из Фонда за подстицање плурализма и разноврсности медија

У складу са чланом 7 Правилника о расподјели средстава за штампане медије и интернетске публикације („Сл.л. ЦГˮ, број 125/21), Министарство

Јавни позив
Опен дата ф
Министарство јавне управе, дигиталног друштва и медија Јавни позив за предлагање два представника НВО у Савјету за управљање отвореним подацима

У складу са одредбом члана 3 Уредбе о избору представника невладиних организација у радна тијела органа државне управе и спровођењу јавне расправе

Јавни позив
1 2 3 4 5 6 7