СПИ

Слободан приступ информацијама

Право на слободан приступ информацијама је срж сваке демократије, јер да би грађани учествовали у доношењу одлука и креирању јавних политика, неопходно је да располажу информацијама од јавног значаја. Остваривањем права на слободан приступ информацијама имате могућност да од јавне управе захтијевате информације од јавног значаја.


Корисна документа

Интегритет документа
Слободан приступ информацијама

Зашто је важан слободан приступ информацијама?

Право на слободан приступ информацијама је срж сваке демократије, да би грађани учествовали у доношењу одлука и креирању јавних политика.
Детаљније

Контакт особа за слободан приступ информацијама

Ана Вучковић

ana.vuckovic@gsv.gov.me

тел: (+382) 20 482 877