СПИ

Слободан приступ информацијама

Право на слободан приступ информацијама је срж сваке демократије, јер да би грађани учествовали у доношењу одлука и креирању јавних политика, неопходно је да располажу информацијама од јавног значаја. Остваривањем права на слободан приступ информацијама имате могућност да од јавне управе захтијевате информације од јавног значаја.


Слободан приступ информацијама

Зашто је важан слободан приступ информацијама?

Право на слободан приступ информацијама је срж сваке демократије, да би грађани учествовали у доношењу одлука и креирању јавних политика.
Детаљније

Подношење захтјева за слободан приступ информацијама

Захтјев за слободан приступ информацијама може се покренути усменим или писменим захтјевом:

- непосредно - у писарници (канцеларија број 7, приземље),

- путем поште - на адресу Генерални секретаријат Владе Црне Горе, ул. Карађорђева бб, Подгорица, 

- електронским путем на e-mail: spi@gsv.gov.me

- на факс +382 20 482 915.