04_1820_1 Saglasnost na Predlog Lokalne studije lokacije za vjerski objekat-hram 'Sveta Petka' na kat.parceli 1950 K.O. Glavica, opština Danilovgrad

Objavljeno: 15.10.2015. 20:56
Opis:
Autor:
Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma
pdf643 KB