Uprava za kadrove je za potrebe MVP-a objavila interni oglas za radno mjesto III Sekretar/ka - Direkcija za evropsku susjedsku politiku, Generalni direktorat za evropsku uniju

Objavljeno: 31.07.2019. 18:10
Opis:
Autor:
Ministarstvo vanjskih poslova
pdf17 KB