Turizam

Strateški razvijamo crnogorski turizam, na održiv način, u skladu s ekonomskim ciljevima, kulturnim vrijednostima, očuvanjem prirodnih resursa, poštujući potrebe domaćeg stanovništva i turista.

Rad

Kreiramo strateški i zakonodavni okvir iz oblasti rada, zapošljavanja i oblasti zaštite i zdravlja na radu, unapređujemo socijalni dijalog i pristup tržištu rada.

Inovacije

Ulažemo u razvoj i inovacije realizujući politike inovacione djelatnosti u cilju snaženja ekonomskog razvoja baziranog na znanju. Podstičemo razvoj proizvoda i usluga iz oblasti ICT. Razvijamo inovacionu i digitalnu infrastrukturu.

Aktuelnosti

Rukovodeći tim

Marko Vukašević

Marko Vukašević

v.d. direktora Direktorata za investicije u turizmu

Ministarstvo ekonomskog razvoja

Jelena Janković

Jelena Janković

v.d. direktorica Direktorata za trgovinsku saradnju i ekonomske odnose sa inostranstvom

Ministarstvo ekonomskog razvoja

Renata Milutinović

Renata Milutinović

v.d. direktorica Direktorata za industrijski i regionalni razvoj

Ministarstvo ekonomskog razvoja

Jasna Vujović

Jasna Vujović

v.d. direktorice Direktorata za unutrašnje tržište i konkurenciju

Ministarstvo ekonomskog razvoja

Šta radi Ministarstvo ekonomskog razvoja?

Unapređujemo konkurentnost, investicioni  ambijent i saradnju sa biznis zajednicom. Poboljšavamo poslovno okruženje, olakšavamo poslovanje malih i srednjih preduzeća i jačamo preduzetništvo. Stvaramo povoljne poslovne klime i kreiramo uslove koji će dovesti do uspostavljanja moderne crnogorske industrije. Strateški planiramo razvoj turizma u našoj zemlji i razvijamo održivi, zeleni, pametni i inkluzivni, cjelogodišnji turistički proizvod u skladu sa savremenim trendovima. 

Kreiramo strateški i zakonodavni okvir iz oblasti radnog zakonodavstva i oblasti zaštite i zdravlja na radu, unapređujemo socijalni dijalog i pristup tržištu rada. Ulažemo u razvoj i inovacije realizujući politike inovacione djelatnosti u cilju snaženja ekonomskog razvoja baziranog na znanju i podstičemo razvoj proizvoda i usluga iz oblasti ICT.

Kontakt

Ministarstvo ekonomskog razvoja

Rimski trg broj 46, 81000 Podgorica, Crna Gora

Jakov Milatović

ministar ekonomskog razvoja

Telefon:+382 20 482 303