Pregovori o pristupanju

MEP koordinira pregovore u okviru 33 pregovaračka poglavlja pravne tekovine i obaveze koje proizilaze iz dinamičnog procesa pregovora o pristupanju.

Evropski fondovi

MEP koordinira korišćenje pretpristupnih fondova EU koji su Crnoj Gori dostupni kroz nacionalne, regionalne, programe prekogranične i transnacionalne saradnje

Informisanje javnosti o EU

Samo dobro informisan građanin može da donosi dobre odluke za svoju budućnost i učestvuje u procesu evropske integracije Crne Gore.
Sjednica Vlade CG

Vlada donijela nove odluke o obrazovanju deset pregovaračkih radnih grupa

U pitanju su pregovaračke radne grupe za poglavlja 1, 2, 5, 6, 7, 8 , 19, 20, 22 i 28.
Detaljnije

Aktuelnosti

RSS

Šta radi Ministarstvo?

Ministarstvo evropskih poslova zaduženo je za upravljanje i koordinaciju procesa pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji.

PPV i MEP Jovana Marović

Jovana Marović

Dr Jovana Marović je rođena 10. 10. 1977. godine u Kotoru gdje je završila gimnaziju.
Detaljnije

Rukovodeći tim

dr Jovana Marović

dr Jovana Marović

potpredsjednica Vlade za spoljnu politiku, evropske integracije i regionalnu saradnju i ministarka evropskih poslova

Ministarstvo evropskih poslova

Bojan Vujović

Bojan Vujović

VD Generalni direktor Direktorata za evropske fondove

Ministarstvo evropskih poslova

Kontakt

Ministarstvo evropskih poslova

Bulevar revolucije 15, 81000 Podgorica, Crna Gora

dr Jovana Marović

potpredsjednica Vlade za spoljnu politiku, evropske integracije i regionalnu saradnju i ministarka evropskih poslova