Novakovic |Djurovic Varhelji

Blokada pregovora sa Crnom Gorom nije opcija

Iako je primjećeno usporavanje u pregovaračkom procesu, njegova blokada trenutno nije na dnevnom redu Evropske komisije
Detaljnije

Aktuelnosti

RSS

Šta radi Ministarstvo?

Ministarstvo evropskih poslova zaduženo je za upravljanje i koordinaciju procesa pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji.

Rukovodeći tim

Bojan Vujović

Bojan Vujović

VD Generalni direktor Direktorata za evropske fondove

Ministarstvo evropskih poslova

Kontakt

Ministarstvo evropskih poslova

Bulevar revolucije 15, 81000 Podgorica, Crna Gora

Ana Novaković Đurović

Rukovoditeljka radom Ministarstva evropskih poslova

Pregovori o pristupanju

MEP koordinira pregovore u okviru 33 pregovaračka poglavlja pravne tekovine i obaveze koje proizilaze iz dinamičnog procesa pregovora o pristupanju.

Evropski fondovi

MEP koordinira korišćenje pretpristupnih fondova EU koji su Crnoj Gori dostupni kroz nacionalne, regionalne, programe prekogranične i transnacionalne saradnje

Informisanje javnosti o EU

Samo dobro informisan građanin može da donosi dobre odluke za svoju budućnost i učestvuje u procesu evropske integracije Crne Gore.