Slobodan pristup informacijama

Pravo na slobodan pristup informacijama je srž svake demokratije, jer da bi građani učestvovali u donošenju odluka i kreiranju javnih politika, neophodno je da raspolažu informacijama od javnog značaja.

Državni budžet i javni dug

Ovdje možete pronaći potrebne informacije o budžetu Crne Gore, njegovom izvršenju, stanju i strukturi javnog duga Crne Gore.

Saradnja sa nevladinim sektorom

Ovdje možete pronaći informacije o saradnji sa nevladinim sektorom, kao i javne pozive za uključivanje predstavnika nevladinog sektora u procese kreiranja politika i procedura, iz nadležnosti Ministarstva finansija i socijalnog staranja.

Porezi i carine

Poreska administracija, poreske obaveze - prijava i plaćanje poreza

EU fondovi

Ovdje možete pronaći informacije vezane za finansiranje i ugovaranje sredstava EU pomoći, IPA i IPARD fondove.

Imovinska prava

Zakon o državnoj imovini uređuje pitanja korišćenja, upravljanja i raspolaganja stvarima i drugim dobrima koja pripadaju državi Crnoj Gori ili lokalnoj samoupravi.

Stručni ispiti i licenciranje

Ovdje možete pronaći informacije o stručnim ispitima i licenciranju iz domena socijalne i dječje zaštite, poreza i carina, revizije, javnih nabavki.

Šta radi Ministarstvo finansija

Ministarstvo finansija nadležno je, između ostalog, za pripremanje predloga tekuće ekonomske politike Crne Gore i praćenje njenog ostvarivanja, kao i pripremanje, planiranje, izradu i izvršenje budžeta Crne Gore. Takođe, Ministarstvo je nadležno za izvršavanje plaćanja po zahtjevu potrošačkih jedinica, vođenje glavne knjige trezora, upravljanje računovodstvenim sistemom državnih primitaka i finansijsku kontrolu putem korišćenja računovodstvenog sistema. Ministarstvo vrši nadzor nad radom Uprave prihoda i carina i Uprave za katastar i državnu imovinu, ali i predlaže Vladi propise iz ove dvije oblasti.

Vijesti iz ministarstva

Rukovodeći tim

Kontakt

Ministarstvo finansija

Stanka Dragojevića br. 2, 81000 Podgorica, Crna Gora

dr Agron Ibrahimi

Državni sekretar

Pitajte Ministarstvo finansija

Tel:+382 20 242 835
E-mail: mf@mif.gov.me
Adresa: Stanka Dragojevića 2, 81000 Podgorica