Slobodan pristup informacijama

Pravo na slobodan pristup informacijama je srž svake demokratije, jer da bi građani učestvovali u donošenju odluka i kreiranju javnih politika, neophodno je da raspolažu informacijama od javnog značaja.

Državni budžet i javni dug

Državni budžet je jednogodišnji dokument koji priprema Ministarstvo finansija i socijalnog staranja, u saradnji sa potrošačkim jedinicama, a usvaja Skupština Crne Gore. Ovdje možete pronaći potrebne informacije o budžetu Crne Gore, njegovom izvršenju, stanju i strukturi javnog duga Crne Gore.

Saradnja sa nevladinim sektorom

Ovdje možete pronaći informacije o saradnji sa nevladinim sektorom, kao i javne pozive za uključivanje predstavnika nevladinog sektora u procese kreiranja politika i procedura, iz nadležnosti Ministarstva finansija i socijalnog staranja.

Socijalna i dječja zaštita

Ovdje možete pronaći informacije iz domena socijalne i dječje zaštite, a naročito o socijalnim davanjima, ustanovama socijalne i dječje zaštite, regionalnom stambenom programu, Zavodu za socijalnu i dječju zaštitu.

Porezi i carine

Poreska administracija, poreske obaveze - prijava i plaćanje poreza

EU fondovi

Ovdje možete pronaći informacije vezane za finansiranje i ugovaranje sredstava EU pomoći, IPA i IPARD fondove.

Imovinska prava

Zakon o državnoj imovini uređuje pitanja korišćenja, upravljanja i raspolaganja stvarima i drugim dobrima koja pripadaju državi Crnoj Gori ili lokalnoj samoupravi.

Stručni ispiti i licenciranje

Ovdje možete pronaći informacije o stručnim ispitima i licenciranju iz domena socijalne i dječje zaštite, poreza i carina, revizije, javnih nabavki.

Vaučer za kupovinu

Vaučer za kupovinu je projekat Ministarstva finansija i socijalnog staranja. Namijenjen je građanima u stanju socijalne potrebe koji će u vrijednosti od 30, 50 i 100 eura moći da kupe u marketu koji izaberu, robu u toj vrijednosti.

Šta radi Ministarstvo finansija i socijalnog staranja

Ministarstvo finansija i socijalnog staranja nadležno je, između ostalog, za pripremanje predloga tekuće ekonomske politike Crne Gore i praćenje njenog ostvarivanja, pripremanje, planiranje, izradu i izvršenje budžeta Crne Gore, ali i pripremu propisa iz oblasti socijalne i dječje zaštite i penzijskog i invalidskog osiguranja.

Vijesti iz ministarstva

18.01.2022.
Ministar finansija i socijalnog staranja, mr Milojko Spajić boravi u radnoj posjeti Sjedinjenim Američkim Državama, u cilju daljeg unapređenja saradnje sa SAD

Rukovodeći tim

Janko Odović

Janko Odović

državni sekretar

Ministarstvo finansija i socijalnog staranja

Biljana Vučetić

Koordinatorka Direktorata

Direktorat za socijalno staranje i dječju zaštitu

Kontakt

Ministarstvo finansija i socijalnog staranja

Stanka Dragojevića br. 2, 81000 Podgorica, Crna Gora

Branko Krvavac

Državni sekretar

Pitajte Ministarstvo finansija i socijalnog staranja

Tel:+382 20 242 835
E-mail: mf@mif.gov.me
Adresa: Stanka Dragojevića 2, 81000 Podgorica