GOV.ME Teme

Postupak kupovine/izdavanja u zakup državne imovine

Prodaja i izdavanje u zakup nepokretnosti u državnoj imovini vrši se u skladu sa Zakonom o državnoj imovini ("Službeni list Crne Gore", broj 21/09 i 40/11) i

Regionalne Komisije za povraćaj i obeštećenje